Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Unikke BA – projekter

Sygeplejevidenskab.dk bringer løbende resuméer af bachelorprojekter fra talentfulde sygeplejestuderende med link/pdf til den fulde opgave.
Formålet er at formidle indholdet af unikke bachelorprojekter, til så bred en skare af sygeplejersker som muligt og til inspiration for andre studerende. Bachelorvejlederen for de studerendes projekt vurderer kvaliteten af bachelorprojektet, og om det vil være relevant at videndele på Sygeplejevidenskab.dk

Indhold
Resume af Bachelor-projekter er på 2 sider. Side 1 er det danske resume, og side 2 er det engelske resume. Resuméerne indledes med henholdsvis en dansk og en engelsk titel på Bachelorprojektet. Herefter navne på forfatter(e) og øvrige oplysninger om projektets udgivelse og vejleder.

Struktur
Nedenstående punkter er vejledende men følges i det omfang, det er muligt

  • Introduktion/Introduction
  • Metode/Methods
  • Resultater/Results
  • Diskussion/Discussion
  • Konklusion/Conclusion
  • Implikationer for praksis/Relevance to clinical practice

Omfang
Hvert af de 2 resumeer må max fylde 300 ord. Resuméet afsluttes med forfatters navn, titel og e-mailadresse.

Afleverin
g
Resuméet fremsendes i Word-format til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke på mail maj@sygeplejevidenskab.dk
BA-projektet vedhæftes som pdf-fil

 

Publicering
Resuméet bliver publiceret så hurtigt som muligt med en vignet som kendetegner området.

Resuméer af unikke BA-projekter med links til alle projekterne: