Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Kurser/Webinarer/Konferencer

Sygeplejevidenskab.dk opslår relevante kurser, webinarer og konferencer op. Send en mail til maj@sygeplejevidenskab.dk og hør om muligheden for at få et opslag på siden.

Lær at skrive en videnskabelig artikel på 12 uger

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning arrangerer kursus i artikelskrivning Gennem undervisning og supervision får man vejledning i skrive en videnskabelig artikel over en 12 ugers tidsperiode. Målet er, at et kandidat-/masterspeciale eller en empirisk/teoretisk undersøgelse bliver klar til submission/publicering i et peer reviewed tidsskrift. Der gives mulighed for individuel vejledning i

Læs mere »

Patientologi – Dermatologisk sygeplejepraksis Diplommodul 10 ECTS-point

Diplommodulet er en efteruddannelse for kliniske sygeplejersker i sundhedssektoren ansat på sygehus, i kommunal regi, i almenpraksis eller i hudlægepraksis, som efterspørger mere og evident sygeplejeviden omkring vores største organ – huden. Uddannelsen er arrangeret som deltid med 12 undervisningsdage (blanding mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning) og en afsluttende

Læs mere »

– Ledernes Netværk i Norden -Konference på Færøerne

“MENTORING AND GOOD RELATIONS IMPROVE OUR LEADERSHIP” 30.-31. maj 2024 Hvert andet år holder The Leaders Network in the Nordic countries (LNN) konference på skift i de nordiske lande. Denne gang på Færøerne. Traditionen tro deltager hvert land med en oplægsholder. Det danske bidrag som keynote speaker bliver i år

Læs mere »

Uddannelse i Livsfortælling

I Canada har psykiater Harvey Max Chochinov forsket i støtte til døende. Han har udviklet den evidensbaserede intervention, som vi på dansk kalder livsfortælling (Dignity Therapy).  Uddannelsen henvender sig til : Tværfagligt personale med minimum 3 års erfaring i specialet, og med minimum en mellemlang videregående uddannelse eller særlige kommunikative

Læs mere »

E-læring: Samtalestøtte til personer med afasi

Afdeling for Hjerne og nervesygdomme på Rigshospitalet har udviklet et E-læringsprogrammet, der bygger på en evidensbaseret canadisk metode ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA™).  Grundelementerne i metoden består i at samtalepartneren (her: den sundhedsprofessionelle) har en anerkende tilgang og lærer at benytte simple teknikker for at understøtte patienten med

Læs mere »

konferencen Liv i Bevægelse ’24

  Den 23. maj 2024 afholder Forsknings- og implementeringsenheden PROgrez konferencen Liv i Bevægelse Det er Professionshøjskolen Absalons campus i Slagelse på Sønder Stationsvej 30, der åbner dørene og danner ramme om dagen. Programmet byder blandt andet på: Perspektiver for fremtidens sundhedssystem v/professor i sundhedsøkonomi  Jakob Kjellberg fra VIVE Implementering

Læs mere »