Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Fondsoversigten

FONDSLISTEN


FONDE & PULJER, DER STØTTER FORSKNING I SYGEPLEJE
Her kan du se listen over fonde og puljer, der støtter forskning i sygepleje.
Listen er ikke udtømmende.
Giv os et tip, hvis der er fonde og puljer, som bør være med på listen.
Skriv til Maj@sygeplejevidenskab.dk, så opdaterer vi listen.

 

 

NATIONALT

Novo Nordisk Komité for Sygeplejeforskning
Du kan søge om støtte til projekter, ph.d.-stipendier, postdoc-stipendier og forskning. LINK

Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science. LINK

Lundbeck Fonden
Fonden støtter sundhedsvidenskabelig forskning med over 500 mio. kr. om året. LINK

Edel og Wilhelm Daubenmerkls Almenvelgørende Fond
Fondens formål er at yde støtte til almenvelgørende eller almennyttige formål, herunder specielt indenfor områderne sundhed og sygepleje. LINK

Kræftens Bekæmpelses fond til forskning i kræftsygdom
Fonden uddeler midler til forskningsprojekter, udlandsophold, kortere rejser, skolarstipendier og andre forskningsrelaterede aktiviteter i fri konkurrence. LINK

Hjerteforeningens fond til forskning I hjertesygdom
Hvert år støtter Hjerteforeningen forskning i hjerte-kar-sygdomme med omkring 30 millioner kr.LINK

Diabetsforeningens legater
Foreningen støtter forskerne med en række legater. LINK

Gigtforeningens forskningsstøtte
Gigtforeningen støtter løbende forskning gennem stipendier, priser, legater, mv. LINK

Carlsbergfondet
Fonden støtter visionær forskning med over 420 mio. kr. årligt. LINK

Jaschafonden
Fonden støtter sundhedsrelaterede forskningsprojekter – specielt med fokus på klinisk og/eller patientrettet forskning.
Det drejer sig hovedsageligt om forskning indenfor Parkinsons sygdom, sklerose og muskelsvind. LINK

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling
50 pct. af de til området allokerede midler skal prioriteres til følgende temaer: Mental sundhed, individualiseret patient / borgercentret praksis og implementeringsforskning, fra laboratorie / teori til virkelighed. LINK

Danske Tandplejere giver tilskud til tandplejerforskning
Fonden støtter, at tandplejere, der ønsker at forske, kan komme i gang med deres forskningsprojekter og den støtter tandplejerforskning i Danmark generelt. LINK

Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefaglige Forskningsfond
Fondens formål er at yde økonomisk støtte til forskning udført af sygeplejersker til fremme af syge- og sundhedsplejen i Danmark og internationalt. LINK

Dansk Sygeplejeråds Stipendiefonden
DSR´s Stipendiefonden yder støtte til fx studiebesøg, konferencer og kurser I udlandet. LINK

Social- og Boligstyrelsen puljer til social- og ældreområdet
Social- og Boligstyrelsens ansøgningspuljer støtter indsatser og initiativer på social- og ældreområdet. LINK

Helsefonden
Fonden styrker indsatser og boligformer, der medvirker til at fremme sundhed og livskvalitet. LINK

NordForsk
NordForsk er en organisasion under Nordisk Ministerråd, som finansierer og tilrettelægger nordisk samarbejde inden for forskning og forskningsinfrastruktur, herunder sundhed og velfærd. LINK

EU-kommissionens fond til forskning
Kommissionen støtter forskning og innovation også på sundhedsområdet. LINK

Villum Fonden
Fondene under Villum Fonden støtter en bred vifte af almennyttige projekter og aktiviteter inden for forskning, miljø, sociale indsatser og kultur. LINK

Trygfonden
Fonden støtter bl.a. forskning, der sikrer bedre livskvalitet til børn, unge, voksne og ældre. LINK

Danmarks Frie Forskningsfond
Danmarks Frie Forskningsfond skal i 2024 uddele i alt 698,3 mio. kr. til forskning inden for forskellige temaer og programmer, bl.a. sundhed. LINK

Danske Regioners puljer
Danske regioner har forskellige puljer, der støtter forskning, “Fælles regional pulje til forskning I forebyggelse” og “Udviklings- og forskningspulje”. LINK

Danske Kommuner: Den kommunale kvalitetsudviklingspulje
Formålet med puljen er bl.a. at understøtte, at der gennemføres udviklingsprojekter i kommunerne, der bidrager til at højne den faglige kvalitet, til gavn for borgerne. LINK

LOKALE FONDE & PULJER

Region Midtjyllands fonde og puljer. LINK

Helga og Peter Kornings Fond
Fonden yder bl.a. støtte til faglig videreuddannelse og kurser i klinisk viden eller færdigheder i Danmark eller i udlandet indenfor hjerte- og karsygdomme og ortopædisk kirurgi. LINK

Region Syddanmarks pulje for fri og strategisk forskning. LINK

Region Sjællands pulje til støtte af forskning. LINK

Region Hovedstadens fonde og puljer. LINK