Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forskning & udvikling

Sygeplejevidenskab.dk formidler viden om igangværende forsknings- og udviklingsprojekter af interesse for sygeplejersker. Formålet er at skabe en platform for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landet, som styrker kendskabet til igangværende projekter og viden om udvikling af sygeplejen. Indholdet skal inspirere og være med til at ajourføre viden om den faglige udvikling af sygeplejen generelt til gavn for den udøvende sygepleje. Se manuskriptvejledning her.

Viden om ortopædkirurgisk sygepleje

      Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. E-bøger, videnskabelige artikler, projekter, formidling, forskning og udvikling. Se mere her

Læs mere »

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed -Nationalt netværk

CFAS inviterer sundhedsprofessionelle og foreningsfrivillige til at deltage i etablering af Nationalt netværk for brobygning mellem sundhedsvæsen og civilsamfund.  Der er nemlig behov for at dele viden og styrke praksis på området.  Tilmelding til netværket sker ved at sende en mail til: marie.loenberg.hansen@regionh.dk Det første møde i netværket afholdes den

Læs mere »

PROJEKT: Demensvenlig kultur

  Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – sæt scenen Henvender sig til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Materialet er udviklet i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023

Læs mere »

Forskningsprojekt: The FSI forensic project: Family Support and Involvement in forensic mental health settings

  Formål med projektet/forskningen Formålet med projektet er at tilpasse, teste og evaluere interventioner der har til hensigt at give støtte til og involvere familiemedlemmer i retspsykiatrien. Projektbeskrivelse Projektet adresserer anbefalingen ”En styrket støtte og inddragelse af pårørende til mennesker med psykiske lidelser” beskrevet i det faglige oplæg til en

Læs mere »