Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forskningsprojekt CURIA : SAMSKABELSE AF KOMMUNAL REHABILITERING MED BORGERE MED MULTISYGDOM

I Danmark lever hele 1,2 mio. med multisygdom, defineret som to eller flere samtidige, længerevarende sygdomme eller tilstande. Viden om forekomst, forebyggelse og rehabilitering af multisygdom i kommunalt regi er sparsom, men opgaverne er voksende. Danskere med multisygdom fortæller, at de gerne vil have mere fokus på deres hverdag, sociale relationer og hjælp til at […]

Viden om ortopædkirurgisk sygepleje

      Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. E-bøger, videnskabelige artikler, projekter, formidling, forskning og udvikling. Se mere her

TrygFondens Center for Aktiv Sundhed -Nationalt netværk

CFAS inviterer sundhedsprofessionelle og foreningsfrivillige til at deltage i etablering af Nationalt netværk for brobygning mellem sundhedsvæsen og civilsamfund.  Der er nemlig behov for at dele viden og styrke praksis på området.  Tilmelding til netværket sker ved at sende en mail til: marie.loenberg.hansen@regionh.dk Det første møde i netværket afholdes den 7. oktober 2024. Se mere […]

PROJEKT: Demensvenlig kultur

  Inkluderende kulturliv for mennesker med demens og deres pårørende – sæt scenen Henvender sig til kulturinstitutioner, som gerne vil blive klogere på, hvordan de kan udvikle eller tilpasse deres tilbud, så de er inkluderende for mennesker med demens og deres pårørende. Materialet er udviklet i projektet Demensvenlig Kulturfestival 2023 og er blevet til i […]

Forskningsprojekt: The FSI forensic project: Family Support and Involvement in forensic mental health settings

  Formål med projektet/forskningen Formålet med projektet er at tilpasse, teste og evaluere interventioner der har til hensigt at give støtte til og involvere familiemedlemmer i retspsykiatrien. Projektbeskrivelse Projektet adresserer anbefalingen ”En styrket støtte og inddragelse af pårørende til mennesker med psykiske lidelser” beskrevet i det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Det er […]