Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Lær at skrive en videnskabelig artikel på 12 uger

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning arrangerer kursus i artikelskrivning Gennem undervisning og supervision får man vejledning i skrive en videnskabelig artikel over en 12 ugers tidsperiode. Målet er, at et kandidat-/masterspeciale eller en empirisk/teoretisk undersøgelse bliver klar til submission/publicering i et peer reviewed tidsskrift. Der gives mulighed for individuel vejledning i skriveprocessen. Kurset veksler mellem forelæsning, […]

Patientologi – Dermatologisk sygeplejepraksis Diplommodul 10 ECTS-point

Diplommodulet er en efteruddannelse for kliniske sygeplejersker i sundhedssektoren ansat på sygehus, i kommunal regi, i almenpraksis eller i hudlægepraksis, som efterspørger mere og evident sygeplejeviden omkring vores største organ – huden. Uddannelsen er arrangeret som deltid med 12 undervisningsdage (blanding mellem fysisk fremmøde og virtuel undervisning) og en afsluttende eksamen. Styrk dine kompetencer og […]

– Ledernes Netværk i Norden -Konference på Færøerne

“MENTORING AND GOOD RELATIONS IMPROVE OUR LEADERSHIP” 30.-31. maj 2024 Hvert andet år holder The Leaders Network in the Nordic countries (LNN) konference på skift i de nordiske lande. Denne gang på Færøerne. Traditionen tro deltager hvert land med en oplægsholder. Det danske bidrag som keynote speaker bliver i år Carsten Hornstrup. Carsten er erfaren […]

Uddannelse i Livsfortælling

I Canada har psykiater Harvey Max Chochinov forsket i støtte til døende. Han har udviklet den evidensbaserede intervention, som vi på dansk kalder livsfortælling (Dignity Therapy).  Uddannelsen henvender sig til : Tværfagligt personale med minimum 3 års erfaring i specialet, og med minimum en mellemlang videregående uddannelse eller særlige kommunikative færdigheder. Kursister skal være indstillet […]

E-læring: Samtalestøtte til personer med afasi

Afdeling for Hjerne og nervesygdomme på Rigshospitalet har udviklet et E-læringsprogrammet, der bygger på en evidensbaseret canadisk metode ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA™).  Grundelementerne i metoden består i at samtalepartneren (her: den sundhedsprofessionelle) har en anerkende tilgang og lærer at benytte simple teknikker for at understøtte patienten med afasi i at forstå, udtrykke […]

konferencen Liv i Bevægelse ’24

  Den 23. maj 2024 afholder Forsknings- og implementeringsenheden PROgrez konferencen Liv i Bevægelse Det er Professionshøjskolen Absalons campus i Slagelse på Sønder Stationsvej 30, der åbner dørene og danner ramme om dagen. Programmet byder blandt andet på: Perspektiver for fremtidens sundhedssystem v/professor i sundhedsøkonomi  Jakob Kjellberg fra VIVE Implementering af bevægelsessamarbejder på tværs –hvorfor, […]

Summer school i Mixed Methods Design

Aalborg Psychiatric Summer School 2024 Uge 35 (26. – 30. august) Sommer-skolen afholdes af Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, Enheden for Psykiatrisk Forskning. Mixed methods workshops med eksperter fra Mixed Methods Department, Michigan University og ”hands on” workshops, hvor deltagerne arbejder med egne projekter, protokoller eller idéer. De to workshops har fokus på metodologien og derfor kan […]

6th Nordic Conference in Nursing Research

Den 6. nordiske konference i sygeplejeforskning afholdes i Stockholm d. 2.-4. oktober 2024 Konferencens hovedtema er forskningsmetoder, kvalitative, kvantitative og blandede metoder inden for sygeplejevidenskab. Det videnskabelige program omfatter en bred vifte af emner inden for sygeplejeforskning med anerkendte internationale hovedtalere. Præsentationerne, workshops, symposier og posters vil interessere alle sygeplejeforskere, akademikere, undervisere og klinikere, der […]

Den sidste tid – e-læringsprogram til understøttelse af de sundhedsprofessionelle i den palliative indsats

Odense Universitets Hospital har produceret et online e-læringsprogram, som kan være med til at understøtte de sundhedsprofessionelle i den palliative indsats i både primær og sekundær sektor. Programmet kan anvendes af såvel læger som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt studerende. Formålet er at give de sundhedsprofessionelle ny viden og dermed en større forståelse for patienter […]

Center for Kliniske Retningslinjer afholder workshops og konferencer

Arrangementer & Kurser i 2024 Workshop i udarbejdelse af et Scoping review: (online) Dato : 7. maj 2024 kl. 9.00 – 16.15 Workshop i kritisk vurdering af kvalitative studier (online) Dato: 16. maj 2024 kl. 8-16 Workshop i kritisk vurdering af kvantitative studier (online) Dato: 22. og 23. maj 2024 Workshop i udarbejdelse af en klinisk retningslinje Dato: […]