Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Virtual Reality som et socialpædagogisk støtteredskab til borgere med social angst

Artiklen er udarbejdet på baggrund af et semesterprojekt, hvor vi undersøgte anvendelsen af Virtual Reality (herefter VR) i socialpsykiatrien. Projektet tager udgangspunkt i interviews fra tre kommuner, der udbyder VR som et socialpædagogisk støtteredskab, med det formål, at for at få indsigt i borgernes oplevelse af VR, samt vejledernes syn på VR-teknologien som et

Hvad skal der til for at brugere og forskere kan samarbejde om sundhedsforskning?

Hvordan er det muligt at udføre forskning i samarbejde med patienter og pårørende?
Spørgsmålet bliver stillet af sygeplejerske Anne Wettergren Karlsson i hendes ph.d.-studie på Syddansk Universitet, og det er på den baggrund, at vi har mødtes til flere samtaler om, hvad der er vigtigt, når forskere og brugere skal samarbejde.

Nye kompetencemix og plejeformer – forandringen er i gang, hvordan kvalificerer vi den?

Som sygeplejeprofession er det nødvendigt at tænke nyt i forhold til organisering af sygepleje på hospitalerne, når vi skal opretholde kvalificeret sygepleje til patienter i en fremtid med knappe personaleressourcer. Sundhedsvæsenet står overfor kendte udfordringer, hvor den stigende ældrebefolkning betyder, at flere lever med kronisk- og multisygdom med forskellige ressourcemæssige udgangspunkter ift. at kunne håndtere sygdom og behandling.

Konflikthåndtering og mentalisering

At være patient indebærer lidelse og et følelsesmæssigt pres, som kan skabe utryghed.
At skulle have hjælp fra andre, under sådanne vilkår kan være udfordrende. Både for patienten og for sygeplejersken. Her er der risiko for, at misforståelser opstår, og at en konflikt optrappes.

Historien som betydningsfuld i udforskning af en nutidig sundhedsfaglige problemstilling

Artiklen tager afsæt i ph.d.-afhandlingen: ”Det er ikke vores patient – en kulturteoretisk og kulturhistorisk analyse af betydningen af sygehusvæsenets indretning for gamle medicinske patienters indlæggelsesforløb med Holbæk Sygehus som eksempel”, hvor der bl.a. indgår et historisk feltarbejde til at udforske den nutidige sundhedsfaglige problemstilling.

Kari Martinsen – en af sygeplejens vigtigste stemmer

Den 20. januar 2023 fyldte Kari Martinsen 80 år, og det blev markeret med en jubilæumskonference for den norske sygeplejefilosof, som er kendt for sin filosofi om “sanselig sygepleje”.
I forbindelse med konferencen i april 2023, er der udgivet et jubilæumsskrift med titlen: “Fra nødvendige omveje – til en dag med langsomme pulsslag”

Sygepleje som videnskab og praxeologi

Professor emeritus Staf Callewaert gik bort i en alder af 90 år i maj 2023. Han var tilknyttet Københavns Universitet, Institut for Kommunikation (tidligere Institut for Pædagogik, Filosofi og Retorik), og havde en enorm betydning for ambitionen om at udvikle videnskabelig teori om pleje og omsorg. I denne artikel vil en række ”Praxeologer” i Norden, som har arbejdet med sygepleje og tilstødende områder som teoretisk videnskabeligt fag, bidrage med refleksioner over Callewaerts betydning.