Sygeplejevidenskab.dk

Velkommen til Sygeplejevidenskab.dk

Fakta om sygeplejevidenskab.dk

  • Er frit tilgængelig
  • Ingen betalingsmur ved download af artikler i professionel print-pdf.
  • Formidler viden om forskning og nye projekter inden for faglig udvikling
  • Oversigt over sygeplejefaglige forskningsenheder og fonde
  • Dansk resume af faglige og videnskabelige artikler fra relevante tidsskrifter
  • Podcasts, app’s, bøger, film og hjemmesider af relevans for sygeplejersker
  • Målrettet indhold for studerende
  • Nyhedsbrevs-abonnenter får nyheder og link til de nyeste artikler og emner på Sygeplejevidenskab.dk

På Sygeplejevidenskab.dk kan du læse artikler i et indbydende og printvenligt design.

Som sygeplejefaglig chefredaktør og stifter af sygeplejevidenskab.dk har det været en stor drivkraft at etablere et sted hvor det er muligt at få publiceret faglige- og videnskabelige artikler, som ikke er bag betalingsmur. Sygeplejersker har nemlig behov for et samlet sted for videndeling og formidling af sygeplejefaglig viden, udvikling og forskning. Opbakningen har fra starten været stor, og jeg er især glad for opfordringen fra professor og sygeplejerske, Selina Kikkenborg Berg fra Rigshospitalets Forskningsenhed IMPACT og Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, som udtaler:

”Det nye initiativ udmærker sig ved, at resultater af sygelejevidenskab og forskning formidles bredt ud i Danmark, så det kan blive læst af så mange som muligt og komme patienterne til gavn. Den sygeplejefaglige dialog og formidling er vigtigere end nogen sinde, set i lyset af de udfordringer sundhedsvæsenet står i. I IMPACT hilser vi det nye initiativ velkommen.”

Sygeplejevidenskab.dk har siden opstart i januar 2024 fået en flyvende start og det er strømmet ind med artikler og tilmeldinger til nyhedsbrevet.

Har du endnu ikke tilmeldt dig nyhedsbrevet, kan du gøre det her: Nyhedsmail – Sygeplejevidenskab.dk

Rigtig god læsning

Maj Siercke

Sygeplejefaglig chefredaktør og stifter af Sygeplejevidenskab.dk

Konflikthåndtering og mentalisering

At være patient indebærer lidelse og et følelsesmæssigt pres, som kan skabe utryghed.
At skulle have hjælp fra andre, under sådanne vilkår kan være udfordrende. Både for patienten og for sygeplejersken. Her er der risiko for, at misforståelser opstår, og at en konflikt optrappes.

Læs mere »

Kari Martinsen – en af sygeplejens vigtigste stemmer

Den 20. januar 2023 fyldte Kari Martinsen 80 år, og det blev markeret med en jubilæumskonference for den norske sygeplejefilosof, som er kendt for sin filosofi om “sanselig sygepleje”.
I forbindelse med konferencen i april 2023, er der udgivet et jubilæumsskrift med titlen: “Fra nødvendige omveje – til en dag

Læs mere »

Sygepleje som videnskab og praxeologi

Professor emeritus Staf Callewaert gik bort i en alder af 90 år i maj 2023. Han var tilknyttet Københavns Universitet, Institut for Kommunikation (tidligere Institut for Pædagogik, Filosofi og Retorik), og havde en enorm betydning for ambitionen om at udvikle videnskabelig teori om pleje og omsorg. I denne artikel vil

Læs mere »

Når sygeplejersker og farmakonomer er sammen om opgaven

Formålet med artiklen er at undersøge effekten af samarbejde med farmakonomer målt på patientsikkerhed i forhold til medicinadministration og håndtering, samt aflastning af patientrelaterede opgaver i læge- og plejegruppe på tre kliniske områder: Opfyldning og ajour af medicinposer (patientens medicin på stuen), medicinanamnese, herunder substituering, tilretning i FMK (fællesmedicinkort) og

Læs mere »

Mødepligt i sygeplejerskeuddannelsen

Artiklen omhandler indførelse af mødepligt på sygeplejerskeuddannelsen VIA University College. Baggrunden for indførelsen af mødepligt i september 2022 var et manglende fremmøde i teoretisk undervisning på uddannelsens første tre semestre. Der har været større frafald, og udbudsstederne har haft sværere ved at rekruttere kvalificerede studerende end tidligere. Mødepligt i teoriundervisningen

Læs mere »

Mange vikarer giver utrygt arbejdsmiljø

Manglen på sygeplejersker medfører et øget forbrug af sygeplejerskevikarer på mange hospitalsafdelinger. Denne kvalitative undersøgelse er foretaget med henblik på at forstå, hvordan et højt forbrug af sygeplejerskevikarer påvirker det psykosociale arbejdsmiljø med udgangspunkt i de fastansatte sygeplejerskers oplevelser. Der er foretaget fire fokuserede feltobservationer samt semistrukturerede interviews med fem

Læs mere »

Sondemad af naturlige råvarer giver færre gener og større livskvalitet.

Artiklen giver indblik i fordele og ulemper ved naturligt fremstillet sondeernæring, som er en stigende trend blandt mennesker med sonde. Artiklen ruster sygeplejersker til bedre at forstå sondebrugerne og informere om de muligheder, der er. Nogle sondebrugere ønsker mere medbestemmelse, mere normal kost af hjemmeblendede råvarer og færre gener som

Læs mere »

Mundhygiejne – et indsatsområde som kræver tværprofessionel nytænkning

Artiklen er skrevet af en forskningstandplejer og to undervisere ved sygeplejerskeuddannelsen, der sammen argumenterer for nødvendigheden af at sætte fokus på mundhygiejne hos borgere og patienter. Dette eksemplificeres med de særlige orale udfordringer, der kan opstå hos osteoporosepatienter. Disse patienter har nemlig en større risiko for at udvikle parodontitis og

Læs mere »

Mealtimes in single-room accommodation: The patients’ perspective

Abstract Aim: To investigate how patients admitted to single-room accommodation experience mealtime situations.
Methods: The study employed an ethnographical phenomenological design using the go-along method. From April to September 2022, 40 hours of meal-related observations and informal conversations with ten patients were completed in a Danish cardiac medicine ward and

Læs mere »

At arbejde med en personcentreret intervention i gruppe: Perspektiver fra facilitatorer og mennesker med psykisk sygdom

Når nye interventioner implementeres i klinisk praksis, er det centralt at undersøge og forstå fremmende og hæmmende faktorer, der har betydning for implementeringsprocessen. Det er vigtigt at afdække perspektiver fra både sundhedsprofessionelle og patienter med henblik på at forbedre præmisserne for udbredelse og implementering af en intervention.

Læs mere »

Sprogbarrierens konsekvenser i mødet med patienter med kræft og begrænset dansk

Vi bruger sproget til at opnå forståelse, og sprogbarrierer kan derfor få alvorlige konsekvenser for mennesker med alvorlig sygdom og begrænset dansk.
Selvom flere internationale studier peger på en decideret sprogbaseret ulighed i sundhed, pleje og behandling, er kommunikationen mellem sundhedsprofessionelle og patienter med etnisk minoritetsbaggrund og kræft et underudforsket

Læs mere »

Hvordan anvender sygeplejersker ‘National Early Warning Score’ og ‘Individual Early Warning Score’ til at støtte patient-risikovurdering i klinisk praksis?

National Early Warning Score (NEWS) systemet anvendes i mange sundhedsvæsener på verdensplan, hvilket også gælder det danske sundhedsvæsen. Brugen af Early Warning Score (EWS) systemer er kompleks og multifacetteret. Sygeplejerskers observationspraksis og det at efterleve EWS systemers handlingsalgoritme kan være udfordrende.

Læs mere »

En narrativ rejse i patientsikkerhedens grænseland

“Patientsikkerhed” defineres som “sikkerhed for patienter mod skade og risiko for skade i sundhedsvæsenet” (Kvalitetsstyrelsen i Sundhedsvæsenet, 2022, s. 28). Dette er en standardiseret, bred og generel definition af, hvad der tæller som sikkerhed. I denne artikel bliver der argumenterer for en udvidet, relationel forståelse af begrebet patientsikkerhed, der fokuserer

Læs mere »

Samfundssind og compassion fatigue

Artiklen diskuterer begrebet compassion fatigue sammenholdt med, hvilken betydning politiske beslutninger især anvendelse af begrebet samfundssind har haft på sygeplejen i dansk sygehuskontekst under coronakrisen.

Læs mere »

Når børn skal have taget en blodprøve

Videoer til børn om blodprøver afmonterer skrækken for stikket. Nåleskræk, synet af blod og tanken om smerte får nogle børn til at bekymre sig og føle angst, når de skal have taget en blodprøve. To videoer til børn forsøger af afmontere skrækken for blodprøver.

Læs mere »

Ny opdateret klinisk retningslinje. Center for kliniske retningslinjer (CFKR): ’Klinisk retningslinje for modificeret kost og væske til voksne (+18 år) personer med øvre dysfagi – 2. opdatering’

“Modificeret væske og kost” er en hyppig anvendt indsats i behandlingen af voksne med øvre dysfagi. Det antages, at modificeret væske og kost er nemmere at kontrollere og transportere i mund og svælg, så det bliver mere effektivt og sikkert at synke. Formålet med retningslinjen var at undersøge, om modificeret

Læs mere »

Christine Antorini deltager i talk med præsidenten for ICN

  Tidligere undervisningsminister og nu sygeplejerskestuderende, Christine Antorini er inviteret til at deltage i en samtale med præsident for den internationale sygeplejerskeorganisation, ICN, Pam Cipriano. De skal tale om, hvordan man kan skabe grobund for at rekruttere mange flere sygeplejersker til faget.Samtalen er i regi af HIMSS Europe, som er

Læs mere »

Ny chefsygeplejerske i spidsen for Karkirurgisk afdeling på SUH

Fra første marts er Christina Brosbøl Fridh ny chefsygeplejerske for Karkirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, SUH, i Roskilde. Afdelingen fra første januar blevet selvstændig og skilt ud fra Kardiologisk afdelings ledelse, som andre karkirurgiske afdelinger i landet. Christina Brosbøl Fridh bliver en del af den nye ledelse sammen med cheflæge

Læs mere »

Ny vicedirektør i spidsen for Sjællands Universitetshospital

Trine Alstrup tiltræder som ny sygeplejefaglig vicedirektør i sygehusledelsen den 1. marts. Hun kommer fra en stilling som centerchef for Sundhed og Omsorg i Helsingør Kommune, hvor hun har været fra 2021, men hun har en fortid som chefsygeplejerske på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital, SUH. I en LinkedIn-opdatering fra

Læs mere »

Psykiatrien i Midtjylland får ny sygeplejefaglig direktør

Sygeplejerske Jannie Falk Bjerregaard er ny sygeplejefaglig direktør i Regions Midtjyllands psykiatri for 3.200 medarbejdere.
Hun kommer fra en stilling som chefsygeplejerske ved Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme ved Sygehus Lillebælt.
I en pressemeddelelse fra Region Midtjylland siger Jannie Falk Bjerregaard:
“For mig er dygtige og engagerede medarbejdere samt et godt

Læs mere »

Ny professor vil sikre bedre forløb for multisyge patienter

Connie Berthelsen er per 1. januar tiltrådt som ny professor ved Syddansk Universitet. Hun er forskningsleder på Medicinsk Afdeling i Køge, hvor hun gennem forskningsprojektet Bridging Safe Elderly Care arbejder for bedre forløb for multisyge. Hun har især fokus på overgangen mellem hospital og eget hjem og er optaget af

Læs mere »

Mandlige superhelte i sygeplejen: Portræt af Joe Hogan (1955-)

Af Ben Farid Røjgaard Nielsen, sygeplejerske, cand.cur., lektor ved Københavns Professionshøjskole. Joe Hogan, en afroamerikansk mandlig sygeplejerske, er en inspirerende sygeplejerske, som man kun kan se op til, grundet hans kamp for ligestilling i sygeplejen. I 1970’erne ønskede han brændende at uddanne sig til sygeplejerske. Han søgte ind på sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere »

Mandlige superhelte i sygeplejen: Portræt af Runar Bakken

Runar Bakken er sygeplejerske og docent emeritus ved Universitetet i Sydøstnorge. Runar Bakken har igennem et langt forfatterskab fungeret som en modig intellektuel kriger, der bryder med konventioner og tvinger os til at se verden fra nye perspektiver. 
I Runar Bakkens bog ”Modermordet” udfordrer han opfattelsen af, at mænd skulle

Læs mere »

Tænkepauser Live – Videnskab, teater og talkshow 

Sebastian Dorset er vært, når videnskaben indtager teatret. Mød førende forskere og bliv klogere, når bøger forvandles til monologer i et anderledes og levende talkshow. Omsorg er et af emnerne. Den 2. april er emnet omsorg i talkshowet Tænkepauser Live. Omsorg, der kan være meningsgivende og livsbekræftende, men også være

Læs mere »

En svær begyndelse – særudstilling på Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding har fra d. 1. februar-29. november en særudstilling med titlen “En svær begyndelse – For tidlig født i sygeplejens hænder “ God og højt specialiseret sygepleje er afgørende for de for tidligt fødtes overlevelse og trivsel. Behandlingen rummer desuden en række etiske dilemmaer.  Den fantastiske

Læs mere »

Genoplivningens historie

Kan du redde liv? Besøg Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding og prøv kræfter med at give hjertemassage og hør om den store udvikling, der har været indenfor hjerte-lunge redning I starten var hjerte-lunge redning kun for højt specialiserede læger, men er i dag noget alle borgere kan lære. På sygeplejemuseets kan

Læs mere »

Hr. X – en tragikomisk forestilling om stress og omsorg

Teaterforestillingen Hr. X er på turné og vises på Himmerlands Teater i Hobro d. 11. april og på Rønne Teater d. 16. april. Det er musikteater for unge og voksne.  Mød den forjagede hjemmesygeplejerske og de ansigtsløse patienter, der skal krydses af på en køreliste.  I Hr. X inviterer Out

Læs mere »

Teaterstykke: Lægen – en historie om at gå fra succes til shitstorm

Teaterstykket Lægen på Folketeatret i København behandler spørgsmålene: Hvilke vilkår har retfærdighed i en verden styret af medier? Og: Må professionalisme tilsidesættes af en unuanceret omverden? 
Om forestillingen skriver Folketeatret: 
“Lægen er en thriller om et menneske, der mister alt. Da den succesfulde Ruth Wolff nægter en katolsk præst at

Læs mere »