Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Registreringspraksis ved selvskade og selvmordsforsøg på skadestuer: Et kvalitativt studie

Download som PDF

Sarah Grube Jakobsen, ph.d.-studerende ved Psykiatrien i Region Syddanmark, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Center for Selvmordsforskning, cand.scient.san.publ., sgj@cfsmail.dk

Jakobsen, S.G., Andersen, P.T., Lauritsen, J. et al. Opening the black box of registration practice for self-harm and suicide attempts in emergency departments: a qualitative study. BMC Prim. Care 25, 139 (2024). https://doi.org/10.1186/s12875-024-02393-6

Introduktion

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har opfordret til forbedret overvågning af selvskade og selvmordsforsøg for at gavne selvmordsforebyggelsesprogrammer. Der mangler dog internationale sammenligninger af registreringer, og der er behov for systematisk indsamling af kvalitetsdata i de enkelte lande. Dette studie undersøgte sundhedsprofessionelles opfattelse af registreringspraksis samt deres forslag til at sikre høj kvalitet i registreringen af selvskade og selvmordsforsøg.

Metode

Der blev gennemført 20 kvalitative interviews med lægesekretærer, læger, sygeplejersker og registreringskonsulenter fra psykiatriske og somatiske skadestuer i hele Danmark mellem september 2022 og marts 2023. Der blev udført en indholdsanalyse ved hjælp af NVivo.

Resultater

Trods store bestræbelser på at standardisere og kvalitetssikre registreringen i Danmark, opfattede næsten alle sundhedsprofessionelle registreringspraksis for selvskade og selvmordsforsøg som inkonsekvent og upålideligt. Koder bliver ofte fejlklassificeret eller ikke brugt på grund af manglende tid, ikke-standardiseret træning eller utilstrækkelig information. Interviewinformanterne foreslog, at kodningsvejledninger skulle forenkles og gøres mere synlige, sammen med tekniske løsninger i det elektroniske journalsystem.

Konklusion

Studiets resultater førte til otte overordnede anbefalinger til klinisk praksis med henblik på at forbedre registreringen af patienter med selvskade eller selvmordsforsøg. Dette forventes at kunne bidrage til forbedret monitorering samt forebyggelsesprogrammer.