Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forskningsprojekt CURIA : SAMSKABELSE AF KOMMUNAL REHABILITERING MED BORGERE MED MULTISYGDOM

I Danmark lever hele 1,2 mio. med multisygdom, defineret som to eller flere samtidige, længerevarende sygdomme eller tilstande.
Viden om forekomst, forebyggelse og rehabilitering af multisygdom i kommunalt regi er sparsom, men opgaverne er voksende. Danskere med multisygdom fortæller, at de gerne vil have mere fokus på deres hverdag, sociale relationer og hjælp til at håndtere livet med multisygdom. Multisygdom er komplekst, og må anskues bredt med fokus på borgerens hele livssituation.
Sundhedskompetencer og socialt netværk
I den første del af forskningsprojektet CURIA spejler vi, i et udefra-ind perspektiv, på nysgerrig vis, forekomsten af multisygdom og hvordan kommunal forebyggelses- og rehabiliteringspraksis gøres og opleves af borgere under 65 år med multisygdom og fagprofessionelle fra sundheds- og beskæftigelsesområdet – med fokus på betydningen af sundhedskompetencer og socialt netværk i håndteringen af multisygdom. I den indledende del indgår spørgeskemaundersøgelse om sundhedskompetencer, data fra kommunale systemer samt interviews med borgere med multisygdom, praktiserende læger, kommunale fagprofessionelle og ledere. Kommunerne og UCL udpeger den specifikke målgruppe i forhold til multisygdom.
Samskabelse giver nye perspektiver
På baggrund af viden og erfaringer fra den indledende del peges der på udviklingsområder sammen med borgere med multisygdom, pårørende, kommune og civilsamfund (ex. foreninger og frivillige). Dernæst udvikles og afprøves mindre, lokale og praksisnære løsninger, der kan bidrage til, at borgeren får den rette hjælp til at håndtere en hverdag med multisygdom – med afsæt i borgeres behov i forhold til sundhedskompetencer og socialt netværk, og den enkelte kommunes tilsvarende respons.
Projektet er baseret på samskabelse mellem borgere med multisygdom, deres netværk, kommuner, civilsamfund og videninstitutioner.
Vejle Kommune, Nordfyns Kommune og Svendborg Kommune deltager i projektet med UC Syd og UCL. Projektet løber fra 1.8.2023-1.1.2026.

Kontakt:
Gitte Thybo Pihl, ph.d., Sygeplejerskeuddannelsen, UCL. gtpi@ucl.dk
Tina Junge, ph.d., projektleder Anvendt Sundhedsforskning, UCL. tiju@ucl.dk

Projektet kan følges på LinkedIn, samt på UC Viden:
 SE MERE HER