Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Nyt nationalt forskningscenter skal sikre den bedste start på livet

Kilde Tryghed.dk.

Børns første leveår er afgørende for, hvordan de klarer sig senere i livet. Derfor opretter Københavns Professionshøjskole, TrygFonden, Novo Nordisk Fonden og LEGO Fonden et nyt tværfagligt forskningscenter med særlig fokus på de mindste børn

I Danmark spiller dygtige velfærdsprofessionelle en vigtig rolle, når de møder børnene og deres familier. Men hvordan kan de blive bedre til at hjælpe og støtte de små børn og deres familier?
Det skal et nyt forskningscenter, Center for Bedre Børneliv, gøre os klogere på. Københavns Professionshøjskole etablerer centeret med støtte fra TrygFonden, Novo Nordisk Fonden og LEGO Fonden, der bevilger op til 250 millioner kroner i en periode på op til 10 år.

”Jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger og socialrådgivere kan have afgørende betydning for børns tidlige udvikling, og de gør dagligt et stort arbejde for at støtte børn og forældre. Vi vil gerne bidrage til, at disse fagprofessionelle får endnu stærkere kompetencer, så flere børn får den bedste start på livet, hvor de trives fysisk, mentalt og socialt”, siger projektchef Frederik Mühldorff Sigurd fra TrygFonden.

Centeret vil i Danmark være det første fondsfinansierede forskningscenter af sin størrelse, der placeres på en professionshøjskole, hvor man netop uddanner de velfærdsprofessionelle. Dermed kan centerets viden omsættes direkte i uddannelsen af fremtidens pædagoger, socialrådgivere, jordemødre, sundhedsplejersker og fysioterapeuter.

”Der er i dag allerede stærk forskning på området, men vi vil have særligt fokus på at skabe helhedsløsninger på tværs af alle de fagprofessionelle, der omgiver små børn og deres familier i de første år”, forklarer dekan Annegrete Juul fra det Pædagogiske og Samfundsfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole.

Center for Bedre Børneliv ventes at åbne i august 2024.

FAKTA OM CENTER FOR BEDRE BØRNELIV

Centeret skal skabe et bedre vidensgrundlag for praksis på området, så det professionelle arbejde med at støtte små børn og deres familier styrkes. Således vil centeret drive praksisnær og tværprofessionel forskning i tæt kobling til virkeligheden. Professionshøjskolerne modtager kun få offentlige midler til forskning, hvilket gør støtten fra Novo Nordisk Fonden, LEGO Fonden og TrygFonden helt afgørende. Denne finansiering vil muliggøre opbygning af nødvendig viden og kapacitet inden for området og sætte professionsrettet og praksisnær forskning i frontlinjen af løsninger for børn i alderen 0-6 år og deres familier.

Læs mere HER