Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forskningsprojekt: The FSI forensic project: Family Support and Involvement in forensic mental health settings

 

Formål med projektet/forskningen
Formålet med projektet er at tilpasse, teste og evaluere interventioner der har til hensigt at give støtte til og involvere familiemedlemmer i retspsykiatrien.
Projektbeskrivelse
Projektet adresserer anbefalingen ”En styrket støtte og inddragelse af pårørende til mennesker med psykiske lidelser” beskrevet i det faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien.
Det er veldokumentet, at involvering af patientens pårørende er forbundet med bedre behandlingsresultater, eksempelvis i forhold til medicin compliance, forebyggelse af tilbagefald og reduceret indlæggelsestid. Imidlertid fremgår det af adskillige studier, at familiemedlemmer til patienter i retspsykiatrien oplever store vanskeligheder ved at blive inkluderet af de sundhedsprofessionelle i behandlingen. Derudover, oplever de det vanskeligt at få støtte til at varetage deres rolle som pårørende og håndtere de udfordringer i hverdagslivet, som rollen medfører.
Der er udviklet mange interventioner i psykiatrien der har til hensigt at give støtte til og involvere pårørende. Dog er få udviklet til en retspsykiatrisk praksis og de særlige livsomstændigheder som familiemedlemmer til patienter i retspsykiatrien oplever.
Projektet inkluderer en række forskellige metoder, herunder systematisk litteraturgennemgang, spørgeskemaer, samskabelse og interviews. Projektets design er inspireret af Det britiske Medicinske Forskningsråds framework og anbefalinger til at udvikle og evaluere komplekse interventioner.
Projektet er et større forskningsprojekt, inkluderende et ph.d.-projekt og et post.doc projekt.
Projektet indledes den 1.10.2024 og varer 4 år.
Kontaktoplysninger
Projekt ansvarlig:
Ellen Boldrup Tingleff, Lektor i retspsykiatri og psykiatrisk sygepleje. Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM), IRS, SDU & Psyk. Afd. Middelfart, Psykiatrien i Region Syddanmark. Kontaktoplysninger: ellen.boldrup.tingleff@rsyd.dk / 22 39 76 39
Forskningssamarbejdspartnere:
Rikke Jørgensen, Lektor og seniorforsker. Klinisk Institut, Aalborg Universitet & Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital.
Jens Peter Hansen, Lektor. Retspsykiatrisk Forskningsenhed Middelfart (RFM), IRS, SDU.
Sara Rowaert, Postdoc. Ghent Universitet, Belgien.
Finansiering: Danmarks Frie Forskningsfond (5.087.182 kr.)