Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Patienter på intensivafdelingen kæmper med kognitive svækkelser, som efterlader dem følelsesmæssigt udsatte og sårbare

Download som PDF

Intensive & Critical Care Nursing (INTENS CRIT CARE NUR 81 (2024) 103611)
Anette Bjerregaard Alrø, Helle Svenningsen, Helene Korvenius Nedergaard, Hanne Irene Jensen, Pia Dreyer. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2023.103611

Af Anette Bjerregaard Alrø. Ph.d.-studerende, cand.cur. anetnl@rm.dk

Introduktion

Mange patienter oplever kognitiv svækkelse, mens de er indlagt på en intensivafdeling på grund af
kritisk sygdom, hvilket påvirker deres velvære og rehabilitering. Der er begrænset viden om, hvordan
patienter oplever kognitiv svækkelse. Studiet havde til formål at undersøge patienters og pårørendes
oplevelser af patienters kognitiv svækkelse, mens de var indlagt på en intensivafdeling.

Metode

Et multicenter kvalitativ studie, inspireret af Ricoeurs fænomenologisk-hermeneutiske tilgang, blev
gennemført på fire intensivafdelinger på to hospitaler i Danmark. Dataindsamlingen omfattede
deltagerobservation og semistrukturerede enkelt- eller dyadisk interviews med 20 patienter og 15
pårørende, som blev gennemført på intensivafdelingerne. Der blev anvendt Consolidated Criteria for
Reporting Qualitative Research checkliste.

Resultater

Fire temaer fremkom under analysen:
“At have en sløret hukommelse og en omtåget hjerne”
“Frustrationer på grund af vanskeligheder med at tale”
“En forandret selvopfattelse”
“En følelse af frakobling mellem krop og sin”
På intensivafdelingen oplevede patienterne kognitive svækkelser på tværs af flere kognitive domæner,
som påvirkede deres generelle velvære.

Konklusion

Resultaterne gav et nuanceret indblik i, hvordan patienter på intensivafdelingen kæmper med kognitive
svækkelser, som efterlader dem følelsesmæssigt udsatte og sårbare på grund af øget afhængighed og
tab af værdighed. Pårørendes tilstedeværelse og hjælp var en stor støtte under indlæggelsen.

Implikationer for klinisk praksis

Studiet fremhæver patienters og pårørendes oplevelser af patienters kognitive svækkelser på
intensivafdelingerne. Der er behov for, at sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle adresserer og
håndterer påvirket kognition hos intensivpatienter. Dette er særligt vigtigt for at understøtte patienternes
rehabilitering, forbedre deres livskvalitet og optimere deres tilbagevenden til hverdagslivet. Fremtidig
forskning bør undersøge, hvordan og hvornår intensivpatienter vil have gavn af rehabiliterende tiltag med
henblik på at forebygge kognitiv svækkelse.