Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Beslutningsprocessen i forhold til hvilke patienter som indlægges til udrensning forud for koloskopi er uens på tværs af hospitaler.

 

Download som PDF

Julie Jacoby Petersen, Ann Sophie Nielsen, Pia Anhøj, Kitt Louise Stevns Bendtsen, Hanne Konradsen.
The Process of Being Hospitalized for Bowel Preparation before Colonoscop.
Integr J Nurs Med, Volume 4(5): 1–6, 2023. DOI:10.31038/IJNM.2023441

Af Julie Jacoby Petersen. Klinisk sygeplejespecialist/postdoc, PhD, Master in Philosophy of Education, RN.
Amager og Hvidovre Hospital, Gastroenheden afsnit 360 julie.jacoby.petersen@regionh.dk

Baggrund

På verdensplan er koloskopi den hyppigst anvendte metode til diagnosticering af tarmsygdomme. Det
er afgørende at patienter er tilstrækkeligt udrenset før koloskopi. Ellers må undersøgelsen udsættes,
hvilket er ubehageligt for patienterne og omkostningstungt for sundhedsvæsenet. Hovedparten af
patienter udrenser hjemme, men nogen patienter indlægges til udrensning. Antallet af patienter som
indlægges, varierer på tværs af afdelinger i Danmark.

Metode

Vi brugte en deskriptiv systematik model til at undersøge arbejdsgange og retningslinjer i forhold til
hvilke patienter som blev indlagt til udrensning før koloskopi på tre gastroenterologiske afdelinger i
Danmark. Studiet inkluderede patienter, læger, sygeplejersker og ledere fra primær og sekundær sektor.

Resultater

Beslutningen om hvorvidt patienterne skulle indlægges til udrensning før koloskopi var funderet i lokale
guidelines på hospitalerne, samt på lægers individuelle vurderinger. Disse guidelines fulgte ikke
evidensbaseret viden på området. Patient var oftest ikke involveret i beslutningsprocessen og primær
sektor var på intet tidspunkt kontaktet med henblik på om de kunne hjælpe patienten under
udrensning i eget hjem. De fleste patienter fandt det trygt at være indlagt, frem for at udrensningen
skulle foregå i eget hjem. Ulempen var mangel på privatliv ved de hyppige toiletbesøg.

Diskussion

Manglende involvering af primær sektor er i modstrid med sundhedsvæsenets vision om det nære og
sammenhængende sundhedsvæsen. Primær sektor kunne potentielt hjælpe borgere til at gennemgå
udrensning derhjemme. Højere grad af involvering af patienter i beslutningen om indlæggelse til
udrensning, kunne bidrage til at patienter som kunne klare dette hjemme, undgår indlæggelse.

Konklusion

Beslutningsprocessen i forhold til hvilke patienter som indlægges til udrensning, er uens på tværs af
hospitaler. Der er behov for evidensbaseret nationale guidelines, samarbejde på tværs af sektorer og
patientinddragelse for at udvikle mere effektive patientforløb.

Implikationer for praksis

Der er potentiale for forbedring af patientforløb og reuktion af omkostninger ved hospitalsindlæggelse,
ved at samarbejde med primær sektor og øge patientinvolveringen.