Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Hvem passer på chefen?

Af Christel Trøstrup, Phd., cand.pæd.psyk, sygeplejerske, ejer af Friborgen, som arbejder med menneskevenlige organisationer.

Hvem passer på chefen?
Lill Palmblad og Louise Dinesen.
Dansk Psykologisk Forlag 2024
194 sider. 299 kr.

Ensomhed. Det er den oplevelse mange ledere står med. Dette kan betyde at ledelsesopgaven– også selvom den er spændende, udviklende og engagerende – er ledsaget at mange følelser, som lederen står med selv. Ledere er ikke altid gode til at dele og arbejde sammen om både ledelsesopgaven og de følelser, der er forbundet hermed.

Bogen er skræmmende læsning. De mange undersøgelser af hvordan ledere oplever at være ledere og ikke trives, står i kø. På den måde er bogen det vi mangler for at kunne få et sprog for ledernes arbejdsmiljø. En af bogens pointer er at ledere har behov for stærkere fællesskaber. Dette sker i gode, samskabende relationer, som vi ved har en stor effekt på trivsel for alle mennesker.

Hvorfor skal vi interessere os for lederes trivsel? Det skal vi fordi hvis ikke lederen trives, så er det umuligt at skabe gode muligheder for trivsel for andre- og dermed er organisationernes mission om at lykkes med at løse samfundets udfordringer ikke til at komme i mål med.

Bogens 9 kapitler er bygget op på baggrund af både forskning og små eksempler på mistrivsel for en leder. Hvert kapitel afsluttes med refleksionsspørgsmål, som adresserer fem dele af den samlede indsats for at en organisation skal lykkes med ledertrivsel, nemlig direktion, ledergruppe, HR, medarbejdere og lederens eget perspektiv. Dette er en befrielse at læse fordi mange ledelsesbøger typisk isolerer et perspektiv på ledelse, men glemmer at zoome ud så kompleksiteten i ledelse indfanges.

Jeg er som læser særligt begejstret for kapitlet ”Ledere i mistrivsel”, fordi forfatterne her er meget tydelige om, hvad der skal til fra organisationens side for at ændre mistrivsel. På organisatorisk niveau er konkrete handlinger som støtte fra egen leder, fælles prioriteringer, daglige tjek-in møder, supervision og coaching, samt debriefing essentielle for at lykkes med at vende mistrivsel til trivsel.

Du skal læse bogen hvis du er leder – men også hvis du er medarbejder og dybest set ikke forstår din ledelse. Bogen giver indsigt så du får begreber til at begribe hvorfor ledelse er så komplekst og hvor mange delelementer, der skal til for at lykkes i en organisation.