Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Støtte til patienter med eksem: Et kvalitativt interviewstudie

Download som PDF

Anna Sophie Belling Krontoft, Cand. Cur & PhD studerende. Afd. For Allergi, Hud- og Kønssygdomme. Herlev-Gentofte Hospital. Anna.sophie.belling.krontoft@regionh.dk

Krontoft ASB, Skov L, Ammitzboell E, Lomborg K. Self-management Support for Patients with Atopic Dermatitis: A Qualitative Interview Study. J Patient Exp. 2024 Mar 6;11:23743735241231696. doi: 10.1177/23743735241231696.

Introduktion

Eksem er en kronisk inflammatorisk hudsygdom som i høj grad påvirker patientens livskvalitet fordi det kan medføre udslæt, kløe, smerter, stigmatisering, angst og depression. Støtte fra sundhedsprofessionelle til patienter med eksem kan øge deres evner til at håndtere behandling af sygdommen og kan lette de følelsesmæssige byrder.
Formålet med dette studie var at undersøge, hvordan patienternes individuelle behov for støtte kan blive integreret i konsultationen med sygeplejersken og lægen.

Metode:

Studiedesignet var Fortolkende Beskrivelse med iterativ dataindsamling og analyse baseret på individuelle interviews med patienter diagnosticeret med eksem. Alle patienter blev rekrutteret fra en dermatologisk hospitalsafdeling og en privat praktiserende hudlæge.

Resultater:

I alt 26 patienter blev interviewet mellem september 2022 og januar 2023. Vi fandt at Anerkendelse og Fælles dagsorden var vigtige elementer i de sundhedsprofessionelles støtte til patienter med eksem. Anerkendelse indbefattede at føle sig lyttet til, troet på, prioriteret og forstået. En fælles dagsorden var vigtigt fordi patienterne ønskede at få tydeliggjort, hvad man kunne tale om i konsultationen og blive inviteret til sammen med den sundhedsprofessionelle at sætte en fælles dagsorden for konsultationen.

Konklusion:

Forudsætningen for at kunne give støtte til patienter med eksem afhænger af, at de sundhedsprofessionelle tydeligt anerkender den enkelte patient og hans eller hendes sygdom. Anerkendelsen er fundamentet, hvorfra den sundhedsprofessionelle kan inddrage patienten i at sætte en fælles dagsorden for konsultationens indhold. Dette for at sikre, at konsultationen indhold imødekommer den enkelte patients behov.

Implikationer for praksis:

Ved at arbejde med en anerkende tilgang og en proces, hvor man er fælles om at bestemme, hvad konsultationen skal handle om, er der større chance for at patientens får den hjælp han eller hun behøver for at kunne håndtere sin atopisk eksem på en måde som fremmer livskvaliteten.