Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

‘Tryghed betyder alt’: En etnografisk metode til at udforske dannelsen af professionel identitet hos sygeplejestuderende

Download som PDF

Soerensen J, Holen M, Jakobsen IS, Larsen P, Nielsen DS. “Safety Means Everything”: An ethnographic methodology to explore the formation of professional identity in nursing students. Nurse Educ Pract. 2024 Feb. 7; 76:103914. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.103914

Af Jette Sørensen. Sygeplejerske, Cand.cur. Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen, UCL og Ph.d.-studerende ved Klinisk Institut, SDU. jeso@ucl.dk

Introduktion

Uddannelse er afgørende for at sygeplejestuderende kan udvikle kompetencer til at yde en professionel og omsorgsfuld sygepleje til patienter og borgere. En stærk professionel identitet i sygeplejen bidrager til bedre patientforløb og forbedrer trivsel, fastholdelse og rekruttering af sygeplejersker i sundhedsvæsenet. Udviklingen af professionel identitet er dog udfordrende.

Metode

Forskningen baserede sig på empiri fra deltagerobservationer i klinisk praksis og på en professionshøjskole samt in-situ interview med sygeplejestuderende midt i deres uddannelsesforløb. Det kvalitative forskningsdesign trækker på den teoretiske og metodiske ramme for kritisk psykologisk praksisforskning.

Resultater

Betingelser i studerendes hverdagsliv og studieliv har betydning for deres selvforståelse og professionalisering. Tre hovedtemaer fremkom af analysen: (1) Perspektiver på tryghed, (2) Motivation for læring i forskellige praksisfællesskaber og (3) Betydningen af læringskultur og rollemodeller.

Konklusion

Undersøgelse refererer til perspektiver på tryghed som mere end en individuel psykologisk præsentation men som betinget af et kompleks samspil mellem personlige, sociale og kulturelle dimensioner, med betydning for deres professionalisme og selvforståelse som kommende sygeplejersker. Et trygt læringsmiljø viser sig at være afgørende for at øve og forbedre kliniske færdigheder, hvilket styrker deres professionelle identitetsudvikling. Motivation, påvirket af undervisningsmetoder, følelsesmæssig støtte og professionelles holdninger, spiller en central rolle i studerendes læring. Feedback og støtte fremmer tryghed, tillid, motivation og er med til at styrke studerendes selvforståelse. Læringskulturens og rollemodellers indflydelse er væsentlig, hvor praktisk erfaring og professionel adfærd former studerendes tilgange til patientbehandling. New Public Management og institutionelle værdier påvirker integrationen i professionelle praksisfællesskaber. Travle arbejdsforhold og overfyldte læseplaner begrænser meningsfulde diskussioner om sygepleje, nødvendige for professionel identitetsudvikling. Relationer til vejledere og undervisere samt uddannelsens struktur er essentielle for studerendes følelse af tilhørsforhold.

Perspektiver

​Resultaterne faciliterer en omfattende forståelse af de studerendes engagement i sociale praksisser, og interaktioner inden for rammerne af sygeplejerskeuddannelse. Vores fund understreger behovet for, at uddannelsesinstitutioner adresserer disse elementer for at fremme læring og dannelse af professionel identitet hos sygeplejestuderende.