Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

En narrativ rejse i patientsikkerhedens grænseland

Download som PDF

Lauge Andersen L. A narrative journey into the borderland of patient safety: Toward an expanded, relational concept of safety. Qual Res Med Healthc. 2024 Jan 16;7(3):11496. doi: 10.4081/qrmh.2023.11496. PMID: 38328348; PMCID: PMC10849031.

Af Lisbeth Lauge Andersen. Specialuddannet psykiatrisk sygeplejerske, cand.scient.san. Adjunkt ved sygeplejerskeuddannelsen, UCL og PhD stipendiat ved RUC og REFAS, Region Sjælland.

Baggrund

“Patientsikkerhed” defineres som “sikkerhed for patienter mod skade og risiko for skade i sundhedsvæsenet” (Kvalitetsstyrelsen i Sundhedsvæsenet, 2022, s. 28). Dette er en standardiseret, bred og generel definition af, hvad der tæller som sikkerhed. I denne artikel bliver der argumenterer for en udvidet, relationel forståelse af begrebet patientsikkerhed, der fokuserer på den oplevede patientsikkerhed, idet projektet anerkender sikkerhed som afgørende for alle grupper af patienter.

Teoretisk og analytisk afsæt

Projektet tager afsæt i en dialogisk, kritisk-refleksiv tilgang og har fokus på sikkerhed i et somatisk hospitalsmiljø i Danmark, som det opleves af mennesker med levede erfaring med psykiske lidelser. Sikkerhed viser sig i denne sammenhæng ofte at være kompromitteret, hvilket bidrager til ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser. I projektet præsenteres og analyseres to erfarings-eksperters narrativer om deres somatiske hospitalsindlæggelse. I analysen bliver der trukket på Franks dialogiske narrative analyse sammen med elementer fra Bakhtins dialogteori og Foucaults teori om magt og viden.

Diskussion

Ved at sætte de stemmer i forgrunden, der sjældent bliver spurgt og ofte ikke bliver hørt, tilvejebringer den dialogiske narrative tilgang en indsigt i, hvordan “patientsikkerhed” udfolder sig gennem situerede meningsforhandlinger. Historiefortællerne kæmper kontinuerligt for at passe ind og blive set som mennesker og for at modstå de gængse offentlige narrativer om psykisk lidelse, der begrænser deres handlerum og identitet. Diskussionen fremhæver, hvordan utilsigtede emotionelle hændelser begrænser fordelene ved patientsikkerhed for visse grupper i samfundet. Især skam, individualiseret ansvar og internaliseret mindreværd hæmmer lighed i sundhed.

Perspektivering

Med afsæt i analysen foreslås en kollaborativ, participatorisk tilgang til samproduktion af yderligere viden gennem fælles analyse med mennesker med levet erfaring og sygeplejersker fra somatiske hospitalsafdelinger.