Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

En øget faglig tilgang til mundpleje kan være med til at bryde barrierer, forbedre mundplejen og have positive konsekvenser for patienternes helbred

Download som PDF

Rasmussen LL, Vaupell KH, Olsen ML, Nielsen C. Should oral care be about more than a gut feeling? A qualitative study investigating patients’ and healthcare professionals’ experiences. J Clin Nurs. 2023 Dec;32(23-24):8126-8136. doi: 10.1111/jocn.16883. Epub 2023 Sep 24. PMID: 37743621.

Af Charlotte Nielsen, Klinisk forsker, postdoc, RN, MScN, PhD Charlotte.nielsen@rsyd.dk

Formål

Mundpleje til indlagte patienter kan redde liv, men på trods af det, er mundpleje et forsømt område i sygeplejen. Derfor er formålet med projektet at forbedre mundplejen til indlagte patienter. Denne artikel omhandler første delstudie, der har til formål at identificere udfordringer omkring mundpleje til hospitalsindlagte patienter.

Metode

Studiet er et kvalitativt eksplorativt studie med en fænomenologisk/hermeneutisk tilgang inspireret af Paul Ricoeur. Gennem deltagerobservation og interviews med patienter og sundhedsprofessionelle udforskes oplevelsen af mundpleje til indlagte patienter.

Fund

Studiet identificerer fire barrierer for mundpleje: 1) Mundpleje baseret på en mavefornemmelse, 2) Mundpleje fortoner sig blandt andre opgaver, 3) Også selvhjulpne patienter har behov for hjælp til mundpleje og 4) Munden reflekterer det levede liv. Fundene ser primært ud til at udspringe af manglende faglig viden, færdigheder og guidelines omkring mundpleje, da der mangler fagligt fokus på mundpleje fra både patienter og sundhedsprofessionelle.

Diskussion

Fundene diskuteres med Orems egenomsorgsteori og Lawlers teori om somologisk sygeplejepraksis og leder frem til, at der er behov for en faglig tilgang til mundpleje under indlæggelsen, der både kan øge de faglige argumenter for mundpleje, men også være med til at bryde eksisterende barriere relateret til mundpleje.

Konklusion

Der er identificeret fire barrierer for mundpleje til indlagte patienter. En øget faglig tilgang kan være med til at bryde disse barrierer og forbedre mundplejen, hvilket kan have positive konsekvenser for patienternes helbred.

Implikationer for praksis

Der er behov for en øget faglig tilgang til mundpleje som en del af sygeplejepraksis. Gennem videre forskning skal der udvikles en løsning, så de identificerede barrierer kan overvindes. Løsningen skal rettes mod både patienter og sundhedsprofessionelle og sætte fokus på opmærksomhed, viden, færdigheder og kompetencer omkring mundpleje. Det skal sikres at løsningen bliver anvendelig i praksis, derfor skal patienter og sundhedsprofessionelle deltage i udviklingen af løsningen.

Redaktionelt

Hvis du er interreseret i at vide mere om mund og tandpleje , har en tværfaglig arbejdsgruppe bestående af tandlæger og sygeplejersker udarbejdet Nordisk vejledning i mund- og tandpleje til kræftpatienter: 

https://www.halsmundcancer.dk/dyn/resources/File/file/7/9947/1664271029/ukomic_nordic_guidance_2021_first-edition_danish_v4.pdf