Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

QR koder til registrering af vagtkompetencer – et pilotforsøg

Formål med projektet

I pilotforsøget på Bedøvelse og Operation Syd på Aarhus Universitetshospital undersøges om QR koder kan bruges til at vurdere egne sygeplejefaglige kompetencer i forbindelse med operationsprocedurer.

Formålet er at skabe et digitalt overblik over kompetencer i vagt for operationssygeplejersker. Følge udviklingen og fokus for læring.

Projektbeskrivelse 

Alle ca. 40 operationssygeplejersker på to operationsafsnit på Bedøvelse og Operation Syd har ved projektets start vurderet egne kompetencer (baselinedata).
Når en operationssygeplejerske har deltaget i en operation scannes en QR-kode og følgende besvares:

  1. Procedurenavn (der vælges den procedure man har deltaget i)
  2. Regions-Id
  3. Dato
  4. Egen vurdering af:
  • Jeg føler mig endnu ikke kompetent i proceduren
  • Jeg føler mig kompetent til usteril kompetence (gulvfunktion) i blandede hold
  • Jeg føler mig kompetent til steril kompetence (i vask) i blandede hold
  • Jeg kan varetage begge funktioner sammen med en erfaren kollega
  • Jeg føler mig kompetent og kan selvstændigt varetage proceduren
  1. Kommentarer

Svarene samles i en database, hvor vagtplanlæggeren ud fra svarene kan planlægge hvilket personale, der skal deltage i de forskellige operationer. Hvert kvartal analyseres data med henblik på, at flest mulige kan indgå i flest mulige funktioner og operationsprocedurer. Løbende præsenteres delresultater i nyhedsbreve og på morgenmøder.
Resultaterne præsenteres som søjlediagrammer, hvor der er fokus på afdelingens samlede faglige udvikling og ikke den enkelte medarbejder.

Projektet forventes afsluttet efter et halvt år og implementeres på hele operationsafdelingen, hvis der er grundlag for det.

Kontaktoplysninger

Oversygeplejerske Pia Brandt: piabrand@rm.dk
Projektmedarbejder Maria Toppenberg: matopp@rm.dk