Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Patienters oplevelser med digitalisering i sundhedssystemet: Et kvalitativt interviewstudie

Download som PDF

Mia Ingerslev Loft, Forskningsleder, PhD. Afd. for Hjerne- og Nervesygdomme Rigshospitalet. Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. belle.mia.ingerslev.loft@regionh.dk

Gybel Jensen C, Gybel Jensen F, Loft MI. Patients’ Experiences With Digitalization in the Health Care System: Qualitative Interview Study. J Med Internet Res 2024;26:e47278.
doi:
10.2196/47278PMID: 38602748PMCID: 11046384

Introduktion

Digitaliseringen af sundhedssektoren kræver øget fokus på brugen af digitale sundhedsløsninger og patienternes digitale sundhedskompetencer. I Danmark er det en målsætning at skabe en digital offentlig sektor tilgængelig for alle. Da nogle borgere er mere digitale udsatte end andre, risikerer digitalisering dog at bidrage til øget ulighed i sundhed. Derfor er der behov for mere viden om patienters anvendelse af digitale værktøjer og deres oplevelser med digitale sundhedsløsninger.

Metode

Vi udførte et kvalitativt interviewstudie med en hermeneutisk tilgang. Der blev udført 31 semistrukturerede interviews med neurologiske patienter på et hospital i Danmark. Interviewene blev analyseret med manifest indholdsanalyse.

Resultater

Fire hovedkategorier blev identificeret: 1) Sociale ressourcer som en digital livline, 2) Besiddelse af nødvendige kompetencer, 3) Store følelser som facilitatorer eller barrierer, og 4) Livet uden digitale værktøjer. Vores resultater viste, at digitale værktøjer blev oplevet forskelligt, og at specifikke forudsætninger som adgang til sociale ressourcer; besiddelse af de nødvendige fysiske, kognitive og kommunikative kompetencer; og følelse af motivation, sikkerhed og komfort havde stor betydning for patienternes muligheder for at anvende digitale værktøjer og digitale sundhedsløsninger. Deltagere, der ikke anvendte digitale værktøjer, oplevede digitaliseringen som en ekskluderende faktor.

Konklusion

Erfaringer og oplevelser med digitale løsninger i sundhedsvæsenet er komplekse og forskellige. Støtte fra sociale ressourcer kan være nødvendig for patienters anvendelse af digitale værktøjer og digitale sundhedsløsninger. Hvis patienter ikke har de nødvendige færdigheder og adgang til støtte, kan digitale sundhedsløsninger opleves som ekskluderende og være en kilde til bekymring. Fysiske, kognitive og kommunikative vanskeligheder kan gøre det umuligt at anvende digitale værktøjer eller skabe flere udfordringer. Digitale løsninger kræver derfor øget opmærksomhed på patienters digitale færdigheder.

Implikationer for praksis

For at sikre, at digitaliseringen ikke skaber uligheder i sundhed, er det nødvendigt, at udviklere og institutioner er opmærksomme på forskellene i digitale færdigheder og digitale sundhedskompetencer. Det er også vigtigt at forenkle kommunikationen med patienter, inddrage pårørende når der er behov for det, samt skabe fleksible løsninger for borgere, der er digitalt udfordret.