Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Ansigterne på gangen. Ledelsesnoveller

Af Christel Trøstrup, Phd., cand.pæd.psyk, sygeplejerske, ejer af Friborgen, som arbejder med menneskevenlige organisationer.

Ansigterne på gangen. Ledelsesnoveller.
Schnoor et al (red).
Akademisk Forlag 2024.
186 sider. 249,95 kr.

Ledelsesnoveller er en ny form for bog, som er igangsat af 4 redaktører, der arbejder med ledelse på forskellig vis. Selve bogen er 10 nye noveller, der alle har ledelse som omdrejningspunkt. Bogens ærinde er at skabe nye veje til indsigt ift ledelse, med et skønlitterært fokus, for det er som redaktørerne skriver: Skønlitteratur kan åbne sproget og vise menneskelivet i al dets rod og flertydighed. Jeg plejer at sige at ledelse er noget rod – og derfor er det også en stor mangfoldighed, der møder læseren.

Alle noveller er præget af mødet med ledelse. Flere af forfatterne skriver spørgsmålet: Hvad tænker jeg på når jeg tænker på ledelse? Dette betyder at vi møder et fletværk af erfaringer og relationer, der tilsammen giver billeder af hvordan det er at møde ledelse. Vi møder ledelsen i offentlige og mindre kreative miljøer. En undtagelse fra dette, er novellen ”Kælderkammeraterne”, som i et retroperspektiv udfolder, hvordan år kan forsvinde, hvis man er meget optaget af at lykkes med sit arbejde og få succes.

I novellen ”Nye-Gitte” får vi et sjældent indblik i hvordan en ny konstitueret leder oplever at møde en medarbejdergruppe, der med forfatterens ord ”ikke vil ledes”. Denne beskrivelse vil flere nye ledere kunne genkende. Novellen ”Sidste nat” er en sygeplejerskes tvivl ift at skulle udskrive en patient, hvis historie flyder sammen med hovedpersonen. Det indre kaos, der opstår når faglighed og et liv har flydende grænser er genkendeligt for mange af dem, der arbejder med mennesker og oplever moralske dilemmaer fra tid til anden.

Bogen kan anvendes som trædesten til drøftelser i organisationer, som særligt ønsker at anvende de subjektive beskrivelser som et nyt bidrag til den mangfoldige faglitteratur der er på ledelsesområdet.  Forhåbentlig kan bogen opmuntre mennesker til at undersøge egen oplevelse eller udførelse af ledelse.

Bogen beskæftiger sig i høj grad med hvordan man kan opleve ledelse, men mest som modtager af den. Læs bogen, hvis du er nysgerrig på hvordan effekter af ledelse kan opleves subjektivt.