Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Noget I bør vide… Om udtrapning af psykofarmaka

Af Nausheen Christoffersen, Lektor, cand.cur. ved Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser. Det Sundhedsfaglige Fakultet. Københavns Professionshøjskole.

Noget I bør vide… Om udtrapning af psykofarmaka.
Anders Sørensen.
Hans Reitzels Forlag, København 2024. 298 sider.
Bog 350 kr. I-bog 256 kr.

Psykofarmaka (fællesbetegnelse for medicin, der bruges ved psykisk lidelse) bygger typisk på polariserede stærke fronter, som ”for” og ”imod” at tage medicin. Bogen er hverken ”for” eller ”imod” psykofarmaka, men anskuer det at tage medicin som en strategi på linje med andre strategier, der kan tages i brug.

Bogen giver et bud på, hvordan forskellige terapeutiske retninger og metoder kan bruges både i løbet af udtrapning af – og som alternativ til psykofarmaka.

Bogen er skrevet af Anders Sørensen, psykolog og ph.d. i psykiatri, der til daglig arbejder som selvstændig psykolog, foredragsholder og forsker. Ifølge ham er det en sundhedsfaglig opgave at hjælpe patienter med både at trappe op såvel som ned i deres medicin. Han fremhæver især to aspekter, som er vigtige at kende til. Den første er nødvendigheden af en såkaldt hyperbolsk nedtrapning (dvs. at man i slutningen af udtrapningen kun reducerer med meget små doser ad gangen i forhold til normal praksis på området), mens den anden er kendskabet til ophørssymptomer.

Som underviser på sygeplejerskeuddannelsen i bl.a. farmakologi, kan jeg helt klart anbefale bogen til både sygeplejestuderende, sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, da bogen giver indsigt i – og et bud på, hvad psykisk lidelse er (og ikke er), og hvad psykofarmaka kan (og ikke kan), samt omfavner de udfordringer og modstande, som personer med en psykisk lidelse møder på deres vej, især i forbindelse med udtrapning af medicin eller allerede ved et ønske om udtrapning. Der nævnes desuden nogle risici ved udtrapning, idet forfatteren har set mange mislykkedes udtrapninger, hvor personen ikke kommer ud af medicinen, eller kommer ud af medicinen – med en forværret tilstand til følge.

Bogen rummer både vigtig viden fra patienter, viden fra sundhedsprofessionelle og viden fra nyeste forskning på området. Herudover er den skrevet i et letlæseligt og fængende sprog, der gør at man har svært ved at lægge bogen fra sig igen, på grund af en nysgerrighed efter mere viden indenfor feltet.