Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

The Aftermath of Intensive Care Delirium

Download som PDF

The Aftermath of Intensive Care Delirium – A one-year follow-up focusing on mortality, health-related quality of life, cognitive function and patient experiences. Link: Ph.d. afhandling
Mortality and HRQoL in ICU patients with delirium: protocol for 1-year follow-up of AID-ICU trial DOI: 10.1111/aas.13679
Long-term outcomes with haloperidol versus placebo in acutely admitted adult ICU patients with delirium DOI: 10.1007/s00134-023-07282-7
Struggling to return to everyday life – the experiences of quality of life 1 year after delirium in the intensive care unit. DOI: 10.1111/nicc.12939

Camilla Bekker Mortensen, klinisk sygeplejespecialist, MScHS, Ph.d.
Sjællands Universitets Hospital, Anæstesiologisk afdeling, Intensiv afsnit, Køge

Introduktion

Når intensiv afdelinger behandler patienter med delirium, er det oftest med det antipsykotiske lægemiddel Haloperidol. Et stort randomiseret, blindet, placebo-kontrolleret studie (AID-ICU) med 1000 patienter viste i efteråret 2022, viste umiddelbart ingen effekt af Haloperidol, men man så en forskel ift. dødelighed favorisering behandling med Haloperidol hos akut kritisk syge patienter med delirium på Intensiv. I ph.d.-afhandlingen blev patienterne fulgt 1 år senere og består af tre studier.

Formålet med de tre studier var:
Studie 1:
at undersøge langtidsvirkning af Haloperidol i forhold dødelighed og helbredsrelateret livskvalitets hos akut kritisk syge patienter med delirium på intensiv afdeling
Studie 2: at undersøge langvirkning af Haloperidol i forhold til kognitiv funktion hos en gruppe udvalgte deltagere fra AID-ICU studiet.
Studie 3: at undersøge tidligere intensive patienters oplevelse af livet fra udskrivelse til et år efter kritisk sygdom.

Metode

Et år efter blev patienternes vitale status undersøgt via nationale registre, og de patienter, som var i live, blev kontaktet via telefon og inviteret til at deltage i et studie vedrørende deres helbredsrelaterede livskvalitet (studie 1). Yderligere blev en gruppe af danske patienter inviteret til at deltage i et studie, hvor deres kognitive funktion blev målt (studie 2). Sidst deltog en gruppe af disse patienter i et interview studie (studie 3).

Resultater

Forskellen i behandling med Haloperidol versus NaCl viste fortsat en signifikant forskel i dødeligheden hos patienter med delirium på Intensiv et år senere, men havde ingen indflydelse på patienternes livskvalitet eller kognitiv funktion. I det kvalitative studie beskrev deltagerne, at livet efter kritisk sygdom var en kamp, hvor man skulle genvinde mange tabte funktioner, som både var af fysisk karakter, men også kognitivt samt et efterforløb fyldt med mange udfordringer.

Konklusion

Denne afhandling bidrager med yderligere viden om Haloperidols langtidsvirkning. Derudover har disse studier givet et indblik i et skrøbeligt efterforløb, hvor patienterne kæmper med flere udfordringer.