Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forebyg tryksår

Kilde: Styrelsen For Patientsikkerhed.

Hvis et tryksår ikke bliver behandlet i tide, kan det have meget alvorlige konsekvenser for patienten.
Men med den rigtige forebyggelse kan 95% af alle tryksår forebygges. Få inspiration til hvordan

Tryksår rammer ofte ældre, som er sengeliggende eller stillesiddende på grund af sygdom eller skade. Tryksår kan opstå i løbet af få timer til få dage, hvis der ikke er opmærksomhed på forebyggelse og korrekt brug af trykaflastende hjælpemidler. I 2022 og 2023 blev der rapporteret mere end 3.600 utilsigtede hændelser om tryksår til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Mere end hver tredje handler om manglede forebyggelse. På baggrund af de rapporterede utilsigtede hændelser sætter Styrelsen for Patientsikkerhed fokus på forebyggelse af tryksår.

Til patienter & pårørende: Sådan kan tryksår forebygges

Til sundhedsprofessionelle: Forebyg tryksår i sundhedsvæsenet