Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

FORSKNINGSPROJEKT: ’Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom’

 

Livsfortælling giver indblik i det levede liv
Mennesker med livstruende sygdom kan have glæde af at dele deres livshistorie. I et REHPA-notat bliver metoden Livsfortællinger beskrevet indgående, så fagfolk kan afprøve den i egen praksis. Mennesker med livstruende sygdom oplever, at det kan være uvurderligt at opretholde følelserne af sammenhæng og meningsfuldhed i hverdagen. Identitet, roller, relationer og værdier kan være under forandring og være årsag til fortvivlelse og lidelse. Her kan fortællinger hjælpe til at forstå sig selv. Sådan lyder erfaringerne fra et forskningsprojekt fra REHPA (Danmarks nationale videncenter for rehabilitering og palliation) om brug af livsfortællinger.
I et notat beskriver REHPA metoden Livsfortælling så detaljeret, at psykologer, trænede socialrådgivere eller sygeplejersker kan sætte sig ind i metoden og afprøve hele eller dele af den. Notatet hedder ’Livsfortællinger, mening og sammenhæng i liv med uhelbredelig kræftsygdom. Kliniske erfaringer fra en metodisk afprøvning i REHPA Forskningsklink’. Det er skrevet på baggrund af fire REHPA-forløb for mennesker med uhelbredelig kræftsygdom, der blev afviklet i 2021 og 2022.
Livsfortællingsmetoden er udviklet af psykolog Steen Peter Nielsen og sygeplejerske og familieterapeut Jytte Skov-Pedersen.

Stærk kollektiv fortælling
Et særligt element, der blev afprøvet på REHPA-forløbene, er den kollektive fortælling. Deltagerne udarbejder i gruppen en kollektiv fortælling om det at have en uhelbredelig kræftsygdom. Deltagerne taler ud fra spørgsmålsark om erfaringer med sygdom, krop, psyke, sundhedsvæsen samt sociale og eksistentielle forhold. Først foregår samtalen i par, derefter i mindre grupper og til sidst i plenum.
I notatet er der beskrevet, hvordan REHPA Forskningsklinik har rekrutteret og visiteret deltagere. Undervejs i projektet ændrede klinikken visiteringen for at sikre en bedre forventningsafstemning med deltagerne.
Notatet udforsker udelukkende de kliniske erfaringer med metoden. Ph.d.-studerende og sociolog Henriette Søby Gärtner følger metoden forskningsmæssigt. Resultaterne vil kunne ses på REHPAs hjemmeside, når de foreligger.
Læs mere om metoden Livsfortællinger og om notatet på REHPA´s hjemmeside. LINK