Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

SYGEPLEJEFAGLIGE FORSKNINGSENHEDER I DANMARK

Skal din forskningsenhed nævnes på listen?

Sygeplejevidenskab.dk vil gøre det let og overskueligt at se, hvilke sygeplejefaglige forskningsenheder der er i Danmark, hvilke områder der forskes i, og hvem man kan kontakte.

Skriv en mail med oplysninger om den sygeplejefaglige forskningsenhed som skal på listen (max 300 ord). Herunder information om hvilken form for sygeplejeforskning som enheden varetager og med direkte link til information og kontaktoplysninger.
Undgå at skrive personnavne og kontaktoplysninger i beskrivelsen og sørg i stedet for at informationen fremgår af linkets destinationsside. Mailen sendes til sygeplejefaglig chefredaktør Maj Siercke maj@Sygeplejevidenskab.dk

 

Se listen over danske sygeplejersker med en ph.d. grad her: LINK

Se listen over danske professorer i sygepleje her: LINK

 

REGION HOVEDSTADEN

IMPACT. Forskningsenhed for klinisk sygepleje: IMPACT – Research & Care. Hjertecenteret, Rigshospitalet.
Forskningsenheden fokuserer på at udvikle viden inden for forebyggelse, behandling og pleje inden for hjerte-, kar-, lunge- og infektionssygdomme. LINK til IMPACT

CARMEN. Centre for Applied Research in Mental Health Care. Region Hovedstaden Psykiatri.
Praksis og kliniknær sundhedsfaglig forskning til fordel for understøttelse af evidensbaseret praksis i omsorgen for mennesker med psykisk sygdom. LINK til CARMEN

UCSF. Center for Sundhedsfaglig Forskning. Fælles forskningsenhed for universitetshospitalerne i Region Hovedstaden forankret på Rigshospitalet.
Forskningsenheden skal udvikle patientnær klinisk interventionsforskning og styrke evidensbaret viden i klinisk praksis. LINK TIL UCSF

ESFE. Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals enhed for sygeplejeforskning og evidensbasering. ESFE’s primære formål er at initiere og gennemføre klinisk sygeplejeforskning baseret på hospitalets behov for udvikling af ny viden. LINK TIL ESFE

KPSS. Klinisk psykiatrisk sundheds- og sygeplejeforskning på Psykiatrisk Center Sct. Hans. Bidrager med forskning inden for sundheds- og sygeplejeforskning i Region Hovedstadens Psykiatri – både på området for voksne, børn og unge. LINK TIL KPSS

COPECARE. The Copenhagen Center for Arthritis Research. Rigshospitalet Glostrup. Enheden fokuserer på at forbedre og sikre diagnose, behandling og sygepleje for patienter med rheumatoid arthritis, spondyloarthritis og inflammatory arthritides. LINK til COPECARE

REGION SYDDANMARK

Forskning i Region Syddanmark. LINK til Forskning i Region Syd

REGION MIDTJYLLAND

CFSS. Center for Forskning i Sundhed og Sygepleje. Fælles forskningscenter imellem Hospitalsenhed Midt og VIA University College, hvor forskningsprojekter af andre faggrupper end sygeplejersker også er velkomne. LINK til CFSS

REGION MIDTJYLLAND

FoKSY. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje. Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje er én af 40 forskningsenheder i regi af Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut, Aalborg Universitet. Forskningsenhedens overordnede strategiske forskningsfokus er Fundamentals of Care (FoC). LINK TIL FoKSY

VIDOKS. Nationalt Videnscenter for Ortopædkirurgisk Sygepleje (VIDOKS) indsamler, systematiserer, formidler og generer forskning og viden om ortopædkirurgisk sygepleje. LINK TIL VIDOKS

REGION SJÆLLAND

PROgrez. En tværfaglig forsknings- og implementeringsenhed på Slagelse Sygehus, der forsker i aktivitet og bevægelse – deltagelse og fastholdelse: Sygdomsmestring, fysisk aktivitet og hverdagslivet, træning og sundhed samt implementring af forskning. LINK TIL PROgrez

Enhed for Sygeplejeforskning/-udvikling: Kvalitet – kontinuitet og brugerinvolvering i individuelt tilpassede patientforløb på Hæmatologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital. LINK til ENHEDEN

We do Care – Enhed for Sygeplejeforskning. Børne og Ungeafdelingen, Sjællands Universitetshospital. LINK til We do care

Forskningsstøtteenheden Sjællands Universitetshospital. LINK til Forskningsstøtteenheden