Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Opfølgende telefonsamtaler støtter borgere med tidlig opdaget hjerte-kar-sygdom til at træffe beslutning om forebyggende medicin

Download som PDF

Højgaard HG, Frederiksen K, Høgh AL, Dahl M. First pill hardest to swallow: An evaluation study of cardiovascular nurse-led follow-up phone calls. J Vasc Nurs. 20 December 2023.
https://doi.org/10.1016/j.jvn.2023.11.007

Af Helen Gräs Højgaard, Ph.d.-studerende, Cand.cur., Lektor VIA University College, sygeplejerske. heleho@rm.dk

Introduktion

En ny undersøgelse kaster lys over betydningen af at støtte borgere med tidlig opdaget hjerte-kar-sygdom i at træffe informerede beslutninger om forebyggende medicin (blodfortyndende og kolesterolsænkende medicin). Forskning viser, at screening for hjerte-kar-sygdom og forebyggende interventioner, herunder opstart af forebyggende medicin, kan reducere risikoen for hjerte-kar-sygdomme som f.eks. blodpropper. Vi ved dog ikke hvilke tiltag, der støtter borgere til at træffe beslutningen om valg eller fravalg af forebyggende medicin.

Metode

Med virkningsevaluering testede vi en såkaldt programteori, der beskriver, hvordan opfølgende telefonsamtaler støtter borgeres beslutning om medicin. Virkningsevaluering er en systematisk metode til at evaluere hvilke mekanismer, der får en intervention til at virke – eller ikke virke, og dermed bidrage til at forkaste eller revidere interventionen. Deltagere til studiet blev rekrutteret fra Viborg Kommunes screeningsprogram ”Helbredsundersøgelse af 67-årige”.

Resultater

Vi analyserede 61 opfølgende telefonsamtaler mellem screeningssygeplejersker og borgere. Fire temaer blev identificeret som væsentlige for borgernes beslutningsproces. (I) Behovet for at få viden om medicinen. (II) Refleksion støttede borgere til at opveje fordele og ulemper ved medicinen og skabte tillige meningsfuldhed. (III) Betydningen af tillidsfulde relationer mellem borger og sygeplejerske. (IV) Nødvendigheden af særlig støtte til borgere uden tidligere erfaring med medicin.

Diskussion

Med telefonsamtalerne fremmes en personcentreret tilgang, som respekterer borgernes ret til informerede valg. Åbne og reflekterende spørgsmål samt evnen til at lytte til borgerens perspektiv giver den nødvendige støtte til at træffe en beslutning.

Konklusion

Opfølgende telefonsamtaler støtter borgere i at træffe en beslutning om medicin. Samtalen skræddersyes og tilpasses borgerens behov og præferencer. Det kræver, at sundhedsprofessionelle har nødvendige kommunikationsevner til at facilitere samtalerne.

Implikationer for praksis

Vi anbefaler telefonsamtaler tidligt i processen, med første opkald efter en uge, anden efter en måned og tredje opkald efter seks måneder. Yderlig forskning er nødvendig for at vurdere telefonsamtalernes effekt på medicinefterlevelsen.