Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Dysfagiværktøjskassen

Sundhedsstyrelsen “Bedre måltider til ældre” tilbyder en dysfagiværktøjskasse, som er udviklet gennem et projekte i Hillerød som via et et tværfagligt ernæringsnetværk, bestående af diætister, ergoterapeut, fysioterapeut,  sygeplejerske og ledere fra en hjemmepleje- og plejecenterenhed i Hillerød Kommune, har udviklet en digital værktøjskasse med redskaber til at håndtere dysfagi. Værktøjskassen indeholder bl.a. videoer med viden om, hvad dysfagi er, inspiration til at servere synkevenlig mad på en appetitlig måde, viden om hjælpemidler til at hjælpe borgere med dysfagi i spisesituationen mm. Formålet er at give plejepersonalet i kommunen et samlet overblik over kommunens samlede tilbud til borgere med dysfagi.

TILGÅ MATERIALET HER