Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Sundhedsprofessionelles opfattelser af brugerinddragelse på et Psykiatrisk center: En kritisk diskursanalyse

Download som PDF

Jørgensen, K., Hansen, M.S., Hansen, M. & Karlsson, B. (2024) Healthprofessionals’ perceptions of user involvement in a mental health centre: A critical discourse analysis. International Journal of Mental Health Nursing, 00, 1–12. Available from: https://doi.org/10.1111/inm.13296

Af Kim Jørgensen, associated Professor, Faculty of Health Sciences – Department of Nursing and Health Promotion OsloMet University. E-mail: kim.jorgensen@oslomet.no
Profile:
https://www.oslomet.no/en/about/employee/kijor9900/
Helsetjenesteforskningsgruppa, Forskningsgruppen Psykisk Helse. https://www.oslomet.no/forskning/forskningsgrupper/psykisk-helse og Institute for People and Technology, Roskilde University, Roskilde, Denmark

Introduktion

Formålet med forskningsprojektet, var at undersøge sundhedsprofessionelle erfaringer med individuel brugerinddragelse på psykiatriske centre.

Metode

Et kvalitativ forskningsdesign med fem fokusgruppeinterviews blev gennemført med sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle på et psykiatrisk hospital i København og empiren blev analyseret ved hjælp af Faircloughs diskursanalyse.

Resultater

Forskningsprojektet viser, hvordan brugerne underkastes paternalistisk kontrol på trods af det officielle mål om, at brugerinddragelse skal være en integreret del af den pleje og behandling, der tilbydes. Brugerne er involveret i planerne, men de er baseret på de sundhedsprofessionelles præmisser, der primært fokuserede på at behandle sygdomme og muliggøre, at brugerne kan leve et liv uafhængigt af professionel hjælp.

Implikationer

Vores resultater kan bidrage til at håndtere udfordringerne ved at indarbejde brugerinddragelse som en ideologi på psykiatriske hospitaler. Dette inkluderer behovet for at revidere eksisterende praksisser og politikker for at sikre en mere ægte og meningsfuld inddragelse af brugerne i deres egen pleje og behandling. Der er også et presserende behov for yderligere uddannelse og træning af sundhedsprofessionelle for at styrke deres forståelse og praksis af brugerinddragelse, samt for at skabe en kultur, der fremmer samarbejde og respektfuld kommunikation mellem brugere og sundhedsprofessionelle. Disse implikationer bør også tages i betragtning i udformningen af politiske retningslinjer og programmer vedrørende mental sundhed og brugerinddragelse på regionalt og nationalt niveau.