Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Forventninger til livet med KOL/emfysem efter lungevolumenreducerende behandling

Download som PDF

Ingeborg Farver-Vestergaard, Camilla Askov Mousing, Anders Løkke, Kathrine Bock, Thomas Decker Christensen, Morten Bendixen, Elisabeth Bendstrup, Lotte Hasling Kodbøl Jørgensen, Karoline Litrup King. Endobronchial valve treatment in chronic obstructive pulmonary disease: A qualitative study of patients’ expectations SAGE Open Medicine. 2023;11 https://doi.org/10.1177/20503121231205709

Af Camilla A. Mousing, lektor, ph.d., caac@via.dk

Baggrund

Lungevolumen-reduktion med ventiler er et minimal invasivt indgreb, som har til formål at mindske volumen af en forstørret lunge (hyperinflation), lindre åndenød og forbedre livskvalitet. Resultaterne af indgrebet kan variere fra person til person.

Formål

Det kvalitative studie havde til formål at undersøge patienternes oplevelse af at leve med KOL/emfysem, samt deres forventninger til livet efter den lungevolumenreducerende behandling.

Metode

Dansktalende patienter, godkendt til lungevolumen-reduktion med ventiler på Aarhus Universitetshospital i perioden oktober 2020 til juni 2021, blev inviteret til at deltage i studiet. Femten patienter gav informeret samtykke og deltog i semistrukturerede telefoninterviews, der udforskede erfaringer med livet med KOL/emfysem, samt patienternes behandlingsforventninger. Interviewdata blev analyseret vha. tematisk analyse, som beskrevet af Braun og Clarke.

Resultater

Analysen resulterede i fire hovedtemaer:
1) Et liv kompromitteret af nedsat kvalitet
2) Håb og forventninger
3) Information om lungeventilbehandling
4) Opfattelsen af risici

De fleste deltagere udtrykte en følelse af fortvivlelse mht. deres nuværende liv og nærede håb om, at lungevolumen-reduktion ville genoprette både deres fysiske og sociale velvære. På trods af at de erkendte, at lungeventiler måske ikke er et universalmiddel, udviste patienterne en selektiv tilgang til informationssøgning, filtrerede negative aspekter fra og understregede potentialet for positive resultater. Dette fokus på de positive aspekter af behandlingen gjorde patienter mere villige til at acceptere de eventuelle risici ved behandlingen.

Studiet viste, at patienter, der kæmper med væsentligt forringet livskvalitet, oftest lægger størst vægt på de potentielle positive effekter af ventil-behandling, hvilket muligvis forvrænger deres beslutningsproces ved at bortfiltrere information. At have indsigt i patienternes forventninger og håb, kan hjælpe sundhedsprofessionelle fremadrettet, når de skal støtte patienterne til at håndtere både de fysiske og psykologiske aspekter af ventil-behandling. Kendskab til disse patientforventninger er afgørende for, at sygeplejersker, læger og andre sundhedsprofessionelle kan optimere patientinddragelse og fælles beslutningstagen.