Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Undervægt forekommer stadig hyppigt blandt danske børn

Download som PDF

Trends in childhood body mass index between 1936 and 2011 showed that underweight remained more common than obesity among 398 970 Danish school children.
Aarestrup J, Pedersen DC, Bjerregaard LG, Jensen BW, Leth-Møller KB, Jacobsen RK, Johnson W, Baker JL.Acta Paediatr. 2023 Sep 29. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.16980

Af Julie Aarestrup, Forsker, Ph.d., Julie.Aarestrup@regionh.dk Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse/Sektion for Epidemiologi

Baggrund

I de sidste årtier har der været meget fokus på den høje og stigende forekomst af overvægt og svær overvægt blandt danske børn, hvilket er naturligt grundet de alvorlige helbredsmæssige og sociale konsekvenser det kan have for barnet. Undervægt, som tidligere blev anset for et betragteligt sundhedsproblem blandt danske børn, får nu begrænset opmærksomhed.

Metode

I et stort studie undersøgte vi, hvordan forekomsten af body mass index (BMI)-grupper, dvs. undervægt, normalvægt, overvægt og svær overvægt, har udviklet sig blandt alle københavnske skolebørn født fra 1930 til 1996. Vi benyttede unikke data fra Det Københavnske Skolelægejournalregister, som indeholder information fra de skolebaserede helbredsundersøgelser, hvor læger eller sundhedsplejerske igennem årtier har målt og vejet alle Københavnske skolebørn i alderen 6 til 14 år.

Resultater

I studiet inkluderede vi 197.694 piger og 201.276 drenge og mere end 2,3 mio. BMI-værdier. For eksempel, blandt 7-årige piger målt i 1997-2004 havde 7,2% undervægt, 72,6% normalvægt, 14,9% overvægt og 5,2% svær overvægt. Estimaterne var sammenlignelige for drenge. Vi fandt derudover, at undervægt var hyppigere end overvægt indtil 1980’erne, og at undervægt er lige så hyppig eller hyppigere end svær overvægt i 2000’erne.

Konklusion

Fundend understreger vigtigheden af at måle og registrere vægt og højde blandt alle børn, eftersom både overvægt og undervægt kan have alvorlige helbredskonsekvenser, også på lang sigt.
Således kan monitoreringen af vægt og højde i skoleregi understøtte et sundt helbred blandt alle danske skolebørn.