Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Sommerskole “Livsafslutninger og død” på Syddansk Universitet

SDU udbyder til august valgfaget ’Livsafslutning og død i det danske samfund og sundhedsvæsen’. Faget udbydes som sommerskole uge 33 og 34 til kandidatstuderende på fysioterapi, ergoterapi, jordemodervidenskab, klinisk sygepleje og på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Faget kan også tages som enkeltstående valgfag for alle med en bachelorgrad i en sundhedsfaglig uddannelse.

Kurset giver indblik i den nyeste interdisciplinære og praksisrettede forskning i centrale områder af palliation og thanatologi (læren om døden) på tværs af sundhedsvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Særlige undervisningsområder vil være:

  • Palliation: Hvad er den historiske og kulturelle baggrund for udviklingen afpalliation som et tværprofessionelt praksisfelt i sundhedsvæsenet? Hvilke centraletilgange og redskaber understøtter den palliative indsats rettet mod lindring?(fysisk, psykisk, socialt, eksistentielt/åndeligt).
  • Dødens psykologi: Hvordan kan viden om tab og sorg bidrage til forståelse afpsykiske aspekter relateret til døden?
  • Filosofi og religion: Hvordan kan viden om etik hjælpe med at nuancere debatten om, og kvalificere, beslutninger ved og om livets afslutning? (fx idealer om ”den gode død”, livets værdi, værdighed, eutanasi, assisteret dødshjælp, palliativ sedering). Hvilken rolle spiller tro, håb og ritualer ved livsafslutning og død?
  • Dødens sociologi og antropologi: Hvordan kan vi forstå forandringsprocesser i dødskulturer over tid? Hvordan kan vi forklare og forstå sociale problemer som ensomhed og social isolation ved alvorlig sygdom samt ulighed og uretfærdighed i adgangen til sundhedsvæsenets tilbud både nationalt og globalt? Hvordan kan denne viden bidrage til bedre palliation og andet sundhedsfagligt arbejde?

LÆS MERE HER