Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

E-læring: Samtalestøtte til personer med afasi

Afdeling for Hjerne og nervesygdomme på Rigshospitalet har udviklet et E-læringsprogrammet, der bygger på en evidensbaseret canadisk metode ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA™).  Grundelementerne i metoden består i at samtalepartneren (her: den sundhedsprofessionelle) har en anerkende tilgang og lærer at benytte simple teknikker for at understøtte patienten med afasi i at forstå, udtrykke sig og dermed blive inddraget i egen pleje, behandling, rehabilitering og fremtidige tilværelse.

Cirka en tredjedel af alle patienter, der får en blodprop eller blødning i hjernen (stroke), rammes af afasi. Forskningen på området viser, at denne patientgruppe er i større risiko for at opleve fejl under deres indlæggelse, blive mindre involveret i deres forløb, er i risiko for en længere indlæggelsesperiode og kan have et ringere udbytte af deres behandling og rehabiliteringen. Vi ved også at mennesker med afasi har større risiko for ensomhed og social isolation.

E-læringsprogrammet henvender sig til tværfagligt sundhedspersonale. Kurset tager cirka en time, men man kan med fordel dele det op, da det er opdelt i moduler. Samtlige moduler er understøttet af en kort tekst og flere små filmklip med både personer ramt af afasi og tværfagligt sundhedspersonale. Du kan gennemgå kurset alene eller det kan anvendes som led i mono/tværfaglig undervisning og besvares samlet. Ideelt suppleres kurset med praktisk kompetence i form af fx sidemandsoplæring og supervision (hvis muligt gerne af logopæder).

Kurset består af fire moduler:

  • Afasiens årsager og symptomer
  • Repetition af principper og teknikker
  • Støtte til opbygning af færdigheder
  • Opsamling og refleksion

Kurset er gratis. Er du ansat i Region H tilgås det via kursusportalen /uden for Region H anvendes MitID til login.

Gå til kursusportalen her