Sygeplejevidenskab.dk

Annonce

Den sidste tid – e-læringsprogram til understøttelse af de sundhedsprofessionelle i den palliative indsats

Odense Universitets Hospital har produceret et online e-læringsprogram, som kan være med til at understøtte de sundhedsprofessionelle i den palliative indsats i både primær og sekundær sektor. Programmet kan anvendes af såvel læger som sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt studerende.
Formålet er at give de sundhedsprofessionelle ny viden og dermed en større forståelse for patienter og pårørendes ønsker og behov i den afsluttende del af livet. Målet er at giver personalet flere kompetencer og mere mod til at understøtte disse ønsker og behov og dermed øge livskvaliteten for både patient og pårørende i den sidste tid.

Det digitale læringsprogram består af et intromodul og tre cases, hvor den sundhedsprofessionelle indtager forskellige roller. Sundhedsprofessionelle ansat i regionen tilgår det digitale læringsprogram via Plan2Learn, mens sundhedsprofessionelle ansat i kommunen tilgår det digitale læringsprogram via den enkelte kommunes kursussystem.
Kurset forventes tilgængelig i alle Region Syddanmarks kommuner i løbet af 2024.

Flyer om digitalt kursus i palliation